Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Pytanie:

Pytanie kieruję ze względu na różne informacje otrzymane m.in. z ZUS. Kończę pracę na etacie (likwidacja zakładu) z dniem 31 marca. Mam własną firmę, w której opłacam składkę zdrowotną. Jestem obecnie (i będę po 1 kwietnia) na zwolnieniu L4. Czy otrzymam zasiłek z ZUS po 1 kwietnia i w jakiej wysokości (czy zasiłek m.in. będzie obniżony do wysokości średniej krajowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Skoro stała się Pani/ stał się Pan niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia chorobowego, zasiłek nadal będzie Pani/Panu przysługiwał. Należy wskazać, iż w takim przypadku zasiłek będzie wypłacony za czas niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego ze stosunku pracy (do dnia 31 marca 2009 roku).

Po ustaniu stosunku pracy będzie Pani/Pan wypłacony zasiłek chorobowy, jeśli zostanie Pani/Pan objęta/objęty (w ciągu 30 dnia od dnia ustania stosunku pracy) dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej.

Wysokość świadczenia chorobowego dobrowolnego ubezpieczenia będzie więc różnić się od wysokości świadczenia w przypadku ubezpieczenia ze stosunku pracy. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. Z powyższego wynika więc, iż będzie Pani/Panu przysługiwać 80 % tak ustalonej podstawy wymiaru zasiłku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

balbina

18.4.2013 10:12:22

Re: Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Witam pobieram alimenty na dziecko. Niedawno straciłam pracę ale jestem na l-4 ale już po okresie wypowiedzenia, czyli za moje l-4 placi teraz zus czy w związku z tym ( bo na świadectwie pracy mama komornika) zus może mi wypłacić tylko część pieniędzy a resztę da komornikowi. Czy tak samo by było gdybym pobierała zasiłek dla bezrobotnych . Proszę o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: