Odpowiedzialność za długi najemcy

Pytanie:

Nie mieszkam z rodzicami od 2000 r., ale nigdy się nie wymeldowałam. Mieszkałam tymczasowo w innych miejscach - mam to potwierdzenie w dowodzie osobistym. Rodzice nie oddają mi żadnej korespondencji, chociaż zawsze ja odbierają. Moja siostra, która tam mieszka, przyniosła mi adresowane do niej pismo. Gospodarka komunalna pisze w nim, że mieszkanie jest bardzo zadłużone i wzywa mnie i siostrę do natychmiastowego spłacenia tego zadłużenia. Obie z siostrą uczymy się, ja mam stypendium socjalne i dorabiam czasami na umowę zlecenie. Do mnie to pismo nie dotarło, również siostrze rodzice nie dali tego pisma; znalazła je przez przypadek. Co w tej sytuacji możemy zrobić? To pismo było wysłane pół roku temu, siostra znalazła je dopiero teraz. Jest tam napisane, że jeśli nie spłacimy długu, będziemy umieszczone na liście dłużników, a sprawa zostanie skierowana do sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi najemcy

Zakładamy, że Pani rodzice korzystają z mieszkania na podstawie umowy najmu. Przepisy stanowią, iż za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Na tej podstawie wynajmujący zażądał zapłaty od Pani oraz od Pani siostry, kierując się danymi z ewidencji mieszkańców.

Jednakże odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Może Pani wykazywać, że nie nie jest Pani odpowiedzialna za czynsz i inne opłaty należne od 2000 r., gdyż od tego okresu nie zamieszkuje Pani stale z rodzicami. Pani siostra, jak wynika z pytania, nie może się niestety powołać na to samo. Wynajmujący może ściągać należność także od niej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne