Sprzedaż i import perfum a atesty

Pytanie:

Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie materiałów gdy okaże się to konieczne? Czy importowanie substancji chemicznych, takich jak alkohol etylowy, czy też substancji zapachowych lub barwników oraz innych surowych, stężonych substancji w formie proszku wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów oraz zezwoleń?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.2.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż i import perfum a atesty

Na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji czy obrocie substancjami chemicznymi lub kosmetykami, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie wymaga uzyskania zezwolenia ani koncesji. Natomiast w obu przypadkach konieczne jest zastosowanie regulacji ustawy odpowiednio o substancjach i preparatach chemicznych lub kosmetykach oraz o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Substancjami chemicznymi w rozumieniu powołanej wyżej ustawy są pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oprócz rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego. Natomiast za preparaty chemiczne  uważane są mieszaniny lub roztwory składające się co najmniej z dwóch substancji.  W stosunku do substancji i preparatów chemicznych przeprowadzane są badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów, wykonywane w celu spełnienia wymogów ustawy. Sprzedaż perfum, jak wskazano wyżej, nie wymaga uzyskania koncesji ani zezwolenia. Nie wymaga też posiadania przez sprzedawcę, czyli tym samym zdobycia przez producenta, atestu, certyfikatu itp.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Stała obsługa kancelarii - warto?

14.10.2020 przez: Talin67