Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Pytanie:

Jaki jest zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 stycznia 2006 r. (IV CK 336/2005) pojęcie „właściciela” w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obejmuje: „wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Właścicielem w rozumieniu powołanego przepisu jest także - jak trafnie wskazuje się w literaturze przedmiotu - najemca podnajmujący lub użyczający lokal, członek spółdzielni mieszkaniowej dysponujący spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, jeżeli pozostaje z inną osobą (lokatorem) w stosunku prawnym stwarzającym jej tytuł prawny do używania lokalu, a nawet osoba, której do wynajętego przez nią lokalu nie przysługuje żaden tytuł prawny. Stosunek najmu powstanie bowiem także wtedy, gdy wynajmującemu nie będzie przysługiwało żadne prawo do lokalu oddanego najemcy”.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne