14.9.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – ważna decyzja

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. To ważny krok w kierunku wykorzystania szans, jakie daje AI.

Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma pomóc w realizacji tego zamierzenia.

Porady prawne

Dla nauki, biznesu, obywateli

To dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.  

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

Podzieliliśmy je na sześć obszarów:

  1. AI i społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
  2. AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.
  3. AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.
  4. AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.
  5. AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
  6. AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

- "Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny" – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – "Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji" – dodał szef MC.

Pełna koordynacja

Dokument określa wymagania i warunki zastosowania AI, które obejmują wszystkie fazy - począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” zakłada też stworzenie, w ramach struktur rządu,centrum koordynacyjnego przy Ministrze Cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów.

Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji.

Pierwszy projekt, w wersji pt. „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów.

Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych.

Po przyjęciu przez KRMC dokument w najbliższych dniach zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Jego przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października 2020 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szkoły mogą się zgłaszać do projektu AI4Youth

Szkoły mogą się zgłaszać do projektu AI4Youth

Do 1 października potrwa nabór szkół średnich do projektu AI4Youth (szkoły sztucznej inteligencji). Zadaniem projektu jest krzewienie zainteresowania sztuczną inteligencją oraz potencjałem jej zastosowań. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą Intel ma pomóc uczniom i nauczycielom budować umiejętności twórczego wykorzystywania sztucznej inteligencji. Aby (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

25 stycznia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 stycznia  2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Co przewiduje ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości?    Ustawa tworzy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, zwaną dalej „Platformą”. Podstawowym celem Platformy jest doprowadzenie (...)

Strategia Produktywności 2030

Strategia Produktywności 2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Strategii produktywności 2030”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Strategia Produktywności została przygotowana w MRiT. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku. ##baner## O Strategii Produktywności 2030 Strategia określa wizję rozwoju polskiej gospodarki do (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na rynku dostępne są także ryzykowne tokeny czy kryptowaluty. Inwestować możesz także w surowce naturalne, metale (...)

Mikołaj na zakupach

Mikołaj na zakupach

Co też sprezentować dzieciom? Gra komputerowa lub na konsolę, a może nowoczesna zabawka – to bardzo popularne upominki. Jak je wybrać, by nie tylko się spodobały, ale i nie zaszkodziły? Te pytania zadaje sobie co roku niejeden Mikołaj. Nasze dzieciaki nie wyobrażają sobie już życia bez internetu. Korzystają z niego na co dzień. Do kontaktu z rówieśnikami, nauki i (...)

Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Rządowy projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii, jest w Sejmie. Co przewiduje projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości? Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Warszawie jest konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Czas na przedsiębiorców  Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. - "Dostępność kojarzy się przede wszystkim z likwidacją barier architektonicznych. Nasz program idzie dużo dalej. Liczymy na aktywną współpracę (...)

Zniknie ulga na zakup nowych technologii, w zamian nowe odliczenie

Zniknie ulga na zakup nowych technologii, w zamian nowe odliczenie

W ciągu najbliższych kilku lat zniknie ulga na nabycie nowych technologii, a zastąpi ją ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe – wynika z projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r.”. Dzisiaj rząd debatuje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia tego programu. W ramach obecnych przepisów (art. 26c ustawy o PIT i 18b ustawy (...)

Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl

Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl

Informacja prasowa Money.pl i e-prawnik.pl Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl  Money.pl rozszerza swoją działalność i rozpoczyna budowę grupy kapitałowej internetowych serwisów biznesowych. Jako pierwszy przystępuje do niej lider informacji prawnej – portal e-prawnik.pl.   Umowa pomiędzy Legalsupport Sp. z o.o., właścicielem portalu prawnego e-prawnik.pl (...)

Jak sobie radzą polskie porty?

Jak sobie radzą polskie porty?

Poprawiły się warunki funkcjonowania czterech strategicznych polskich portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Spółki zarządzające portami zwiększyły przychody ze sprzedaży usług, dzierżawy i z opłat portowych. Jednak wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby tylko poprawił się dostęp do portów od strony morza i lądu. Barierą rozwoju spółek zarządzających (...)

Ewa Kopacz chce wzmocnić szkolnictwo zawodowe w Polsce

Ewa Kopacz chce wzmocnić szkolnictwo zawodowe w Polsce

Szkolnictwo zawodowe sprawi, że polskiej gospodarce nie zabraknie fachowców – powiedziała na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu przypomniała, że rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców. Postawiłam w swoim expose na rozwój szkolnictwa zawodowego. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby (...)

Sejm pracuje nad projektem ustawy o innowacyjności

Sejm pracuje nad projektem ustawy o innowacyjności

Innowacyjność to umiejętność opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, nowych produktów etc. Nasz sejm właśnie zajmuje się projektem ustawy dotyczącym tego zagadnienia. Wiąże się to z celem, jaki postawiła sobie UE. UE chce stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką. Słynny już stał się tzw. cel barceloński - osiągnięcie przez kraje (...)

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Uporządkowanie administrowania i zarządzania gospodarką wodną, stworzenie spójnego systemu finansowego pozwalającego na utrzymanie i rozwój infrastruktury wodnej opartego na opłatach środowiskowych, realizacja zlewniowej polityki gospodarowanie wodami. To najważniejsze tematy konferencji rozpoczynającej konsultacje reformy gospodarki wodnej. W Warszawie spotkało się ponad 250 (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka wystąpiła o alimenty, które zostały zasądzone wyrokiem sądu i są opłacane przeze mnie do (...)

Medycyna w Polsce. Jak pomóc osobom starszym?

Medycyna w Polsce. Jak pomóc osobom starszym?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, a także eksperci z dziedziny usług medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, usług opieki dla osób starszych, geriatrii, gerontologii, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie procesu starzenia, debatowali o wyzwaniach (...)

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

PHARE 2003 jest to ostatnią edycją programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania w wyznaczonych terminach wniosków o udzielenie wsparcia. W sumie do rozdysponowania będzie ponad 35 mln EUR. W tej edycji stosunkowo więcej środków przeznaczono na projekty inwestycyjne. Na PHARE 2003 składają (...)

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych. Dokument zakłada kontynuację Programu Polska Bezgotówkowa, którego celem jest rozwój (...)

Spółki motoryzacyjne zachowały prawo do otrzymywania pomocy publicznej

Spółki motoryzacyjne zachowały prawo do otrzymywania pomocy publicznej

Nominalna wartość pomocy udzielonej czterem spółkom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych od 1 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2013 roku wyniosła ponad miliard zł. Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Są to obszary, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. (...)

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Obraz polskiej gospodarki rysujący się po 11 miesiącach 2008 r. nie jest jednorodny. Koniec roku w gospodarce był słabszy niż trzeci kwartał. Jednak to spowolnienie nie byłoby tak niepokojące, gdyby nie kryzys na światowych rynkach finansowych oraz bardzo silne osłabienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Prognoza PKPP Lewiatan na 2008 r. (ze stycznia 2008 (...)

Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych kompleksową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 8 innych ustaw. Ministerstwo oczekuje na uwagi i opinie do projektu do 18 marca 2013 roku.Równocześnie rozpoczynają się konsultacje projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać (...)

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z Umową tworzą spójny system (...)

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

Ograniczony dostęp do przetargów, zmowy między oferentami, faworyzowanie wykonawców przez zamawiających - to główne ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych opisane w najnowszym raporcie UOKiK. Wartość zamówień publicznych w Polsce wyniosła w 2012 roku około 132,7 mld zł, co stanowiło około 8,32 procent produktu krajowego brutto. Jedną z instytucji, która czuwa nad (...)

Ruszył pierwszy policyjny serwis edukacyjny dla najmłodszych – Pyrkowa Kraina

Ruszył pierwszy policyjny serwis edukacyjny dla najmłodszych – Pyrkowa Kraina

Oficjalnie otwarto już stronę internetową "Pyrkowa Kraina", którą stworzył zespół policjantów z Poznania z myślą o dzieciach. Jest to pierwsza tego typu atrakcja dla najmłodszych. Kraina ta, to miejsce,w którym maluchy o dowolnej godzinie mogą spotkać się z sierżantem Pyrkiem. Strona pyrek.pl to również swojego rodzaju poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Mamy (...)

Konferencja: Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządu

Konferencja: Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządu

- Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to projekt bez precedensu w skali całej Unii Europejskiej. Nie ma wątpliwości, że dla 5 regionów będzie to skok cywilizacyjny - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman podczas konferencji „Realizacja inwestycji teleinformatycznych - wyzwania i możliwości dla samorządów". Spotkanie zorganizowane przez Urząd Komunikacji (...)

Rozwój przemysłu samochodowego

Rozwój przemysłu samochodowego

Coraz częściej w Polsce kupujemy samochody luksusowe i z bogatym wyposażeniem – w 2007 roku sprzedaż aut z wyższej półki wzrosła o prawie 40 %. Kupujemy także znacznie częściej auta sprowadzane z innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast nie odnotowuje się znaczącego wzrostu samochodów produkowanych w Polsce – niestety nie ma odpowiednich analiz wskazujących na takie tendencje. Gazeta (...)

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Ulga promująca robotyzację przedsiębiorstw ma obowiązywać od 2021 roku  Więcej robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także utrzymanie światowych trendów w polskiej gospodarce - takie m.in. mają być efekty ulgi na robotyzację, którą przygotowują Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Przedsiębiorcy (...)

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

W dokumencie oceniono efekty Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i zakresu realizacji jej priorytetów. Oceniono także wpływ, jaki na tę politykę miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne – narodowy i wojewódzkie. Przedstawiono ponadto analizę zobowiązań Polski (...)

Europa Wschodnia dogania Zachód

Europa Wschodnia dogania Zachód

Podział w Unii Europejskiej na zamożne państwa Zachodu i kraje, które klepią biedę z powodu spuścizny komunizmu, odchodzi w przeszłość. Poziom życia w Czechach, Estonii czy Słowenii jest już wyższy niż w Portugalii czy na Malcie - pisze DZIENNIK. Zaś dystans między Polską i Niemcami tylko w ostatnich 10 latach zmniejszył się radykalnie – wynika z najnowszych danych Eurostatu. (...)

Lotniska dla samorządów

Lotniska dla samorządów

Czego dotyczą proponowane zmiany? Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego ma ułatwić przekazanie samorządom terytorialnym, w formie darowizny, lotnisk wojskowych, na których będą mogły powstawać lotniska cywilne. Chodzi o lotniska znajdujące się w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Maximillian Schrems i Facebook Ireland. Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250 (...)

Ważna decyzja w sprawie emerytur

Ważna decyzja w sprawie emerytur

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur w 2012 roku jest zgodna z ustawą zasadniczą – zdecydował Trybunał Konstytucyjny. Waloryzacja ma zapewnić emerytom i rencistom zachowanie realnej wartości świadczeń. Do tej pory obowiązywała waloryzacja procentowa, uwzględniająca wysokość pobieranych wypłat. W efekcie najbiedniejsi emeryci dostawali po kilkadziesiąt, a najbogatsi po kilkaset (...)

Unijna współpraca w zakresie obrony

Unijna współpraca w zakresie obrony

Rada ustanawia Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) 8 czerwca Rada UE przyjęła decyzję ustanawiającą Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) w ramach Sztabu Wojskowego UE. Zmieniono również i zatwierdzono zakres uprawnień Sztabu Wojskowego UE, będącego częścią Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. „Utworzenie (...)

Biura podróży pod lupą. Ważna decyzja UOKiK

Biura podróży pod lupą. Ważna decyzja UOKiK

Organizatorowi wycieczki nie wolno całkowicie wyłączyć swojej odpowiedzialności za rzeczy klienta zagubione podczas imprezy - stwierdził UOKiK. Studencki Klub Turystyczny w Warszawie zdecydował się na zmianę praktyk zakwestionowanych przez Urząd. Postępowanie UOKiK przeciwko Studenckiemu Klubowi Turystycznemu wszczęto w listopadzie 2014 r. Wątpliwości Urzędu wzbudziła treść wzorców (...)

Ważna decyzja Trybunału dla pacjentów w Polsce

Ważna decyzja Trybunału dla pacjentów w Polsce

Nie można odmówić zgody na zwrot kosztów leczenia za granicą, gdy ze względu na brak leków i materiałów medycznych pierwszej potrzeby świadczenia szpitalne nie mogą być udzielone we właściwym czasie w państwie zamieszkania - orzekł Trybunał Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpatrywał przypadek Rumunki Eleny Petru, cierpiącej na ciężkie schorzenie (...)

Jest ważna decyzja UOKiK. Przejmują polską firmę

Jest ważna decyzja UOKiK. Przejmują polską firmę

W wyniku koncentracji Highlander International nabędzie część mienia spółki Polimex-Mostostal. Chodzi o Zakład ZREW Oddział Transformatorów w Łodzi, którego przedmiotem działalności jest produkcja i modernizacja olejowych transformatorów mocy. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji (...)

Matury w toku

Matury w toku

Dzięki zmianie przepisów oświatowych oraz zawieszeniu strajku nauczycieli, egzaminy maturalne, mimo przeciwności, trwają. Nauczyciele 25 kwietnia 2019 r. zawiesili strajk Jak czytamy w oświadczeniu Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: "Z całą stanowczością chcę podkreślić: niczego dziś nie podpisujemy. Nie składamy broni. Nie przystąpimy też do fasadowych negocjacji organizowanych (...)

Jak pracodawca ma się dowiedzieć, który z pracowników jest związkowcem?

Jak pracodawca ma się dowiedzieć, który z pracowników jest związkowcem?

Pracodawca, który żąda listy pracowników chronionych przez związek zawodowy, narusza ustawę o ochronie danych osobowych. Jeśli chce zwalniać, powinien zapytać osobno o przynależność związkową każdego, z kim zamierza się rozstaćGłówny inspektor ochrony danych osobowych wydał decyzję zakazującą Bankowi Zachodniemu WBK SA pozyskiwania od związku zawodowego informacji (...)

Wygrana Zabużan nie oznacza zwrotu pieniędzy

Wygrana Zabużan nie oznacza zwrotu pieniędzy

Kolejny Zabużanin wygrał przed gdańskim sądem proces ze Skarbem Państwa. Zygmunt Blacharski z Sopotu ma otrzymać, za majątek pozostawiony przez jego bliskich w Kołomyi, ponad 368 tys. złotych i zwrot kosztów postępowania. Do tej pory jednak żadna z osób, które wygrały podobne procesy, pieniędzy nie otrzymała. Korzystny dla Zygmunta Blacharskiego wyrok zapadł 30 czerwca przed Sądem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Art. 11 ustawy o ochronie środowiska mówi, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest nieważna. W konkretnym przypadku Starosta wydał decyzję pozwalającą na budowę na (...)

Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

Decyzję podpisał z upoważnienia Wojewody Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W nagłówku widnieje pieczątka Urzędu Wojewódzkiego a nie Wojewody. Okrągła pieczęć na decyzji to (...)

Nieważność decyzji o warunkach zabudowy

Nieważność decyzji o warunkach zabudowy

Został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i po zakończeniu postępowania dowodowego została wydana decyzja przez organ gminy. Po jej wydaniu okazało się, że część jednej (...)

Ważność decyzji podatkowej

Ważność decyzji podatkowej

Otrzymałem decyzję podatkową z Izby Skarbowej jako druga instancja. Decyzja jest ostateczna. Na decyzji jest zapisany błędny numer NIP, aczkolwiek dane osobowe się zgadzają imię nazwisko i adres (...)

Podpis a ważność decyzji administracyjnej

Podpis a ważność decyzji administracyjnej

Otrzymałem decyzję wójta gminy w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Problem polega na tym, że jest to decyzja opatrzona nie oryginalnym, lecz skserowanym podpisem (...)

Zmiana formy działalności a ważność umowy

Zmiana formy działalności a ważność umowy

2 lata temu podpisałam umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych dla Pana X na czas nieokreślony (z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia lub zerwania w sytuacji nierzetelnego rozliczania (...)

Ważność pozwolenia na budowę

Ważność pozwolenia na budowę

W 2003 r. rozpoczęłam remont dachu i ocieplenie budynku steropianem. Prace remontowe były wstrzymane przez inspektora budowlanego. W 2005 r. otrzymałam postanowienie inspektora wojewódzkiego o uchyleniu (...)

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy (...)

Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku

Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku

W 1976 r. moja teściowa otrzymała w spadku (testament) dom mieszkalny. Z niewiadomych dla mnie powodów postępowanie spadkowe nie zostało jednak przez nią przeprowadzone. Niemniej jednak od tego czasu (...)

Zabezpieczenie a przedawnienie zobowiązania

Zabezpieczenie a przedawnienie zobowiązania

Urząd skarbowy wszczął postępowanie o ustalenie zaległości podatkowej, wezwanie zostało doręczone 1.12. W dniu 9.12 zostały awizowane dwa pisma, jedno (prawdopodobnie) z art. 200 Ordynacji podatkowej, (...)

Pozwolenie na zabudowę klatki schodowej

Pozwolenie na zabudowę klatki schodowej

Mieszkam na parterze w bloku, którego właścicielem jest wojsko. Mieszkania, które mają wszyscy mieszkańcy posiadają status kwatery stałej. Administracja wojskowa wyraziła zgodę, abym na własny (...)

Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Jest spółka cywilna 2 osób. Spółka świadczy usługi transportu międzynarodowego. Posiada licencje na transport międzynarodowy. Czy wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki ma jakiś wpływ (...)

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Co dzieje się w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie dotychczasowych przepisów, ale zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2011 (...)

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Aktualnie komornik poprzez zajęcie dochodu dłużnika dokonuje spłaty bieżących alimentów. Pozostają do zapłaty zaległe alimenty w wysokiej kwocie. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości (...)

Ważność pozwolenia na budowę

Ważność pozwolenia na budowę

Buduję dom od 10 lat, co roku wykonując jakieś prace (nie ma przerwy 2 lat). Czy pozwolenie na budowę wygasa po 10 latach, czy mogę wykończyć dom po np. 12 latach? Decyzja administracyjna, jaką (...)

FORUM PRAWNE

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym. Dostęp do leków zyskali pacjenci (...)

ONCOdekalog profilaktyka nowotworowa od kuchni leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

ONCOdekalog profilaktyka nowotworowa od kuchni leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "ONCOdekalog, czyli profilaktyka nowotworowa od kuchni ONCOdekalog to pierwsza książka (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Naukowcy z Mayo Clinic odkryli nową przyczynę odporności na leczenie nowotworu (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

jak długo jest ważna decyzja administracyjna?

jak długo jest ważna decyzja administracyjna? jak długo jest ważna decyzja administracyjna? Jak długo jest ważna decyzja Urzędu Skarbowego ? Marek

Jak długo ważna jest decyzja Urzędu Skarbowego

Jak długo ważna jest decyzja Urzędu Skarbowego Jak długo ważna jest decyzja Urzędu Skarbowego

Całkowita niezdolność do pracy - wyrok sądu

Całkowita niezdolność do pracy - wyrok sądu Dzień dobry, Znajoma , która była uznana prze ZUS za całkowicie niezdolną do pracy otrzymała od ZUSu rok temu decyzję o częściowej zdolności (...)

reklamacja a kpa

reklamacja a kpa Czy do decyzji w sprawie reklamacji ma zastosowanie kpa, a mianowicie wymogi FORMALNE decyzji: np niezbędne minimum do zaistnienia decyzji: oznaczenie organu, adresata, rozstrzygnięcie (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Porady prawne