e-prawnik.pl Porady prawne

Windykacja należności porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zajęcie cudzego mienia przez komornika

  Mieszkam w mieszkaniu ojca. Dowiedziałam się, że niedługo przyjdzie komornik by zająć rzeczy ojca, gdyż nie spłacił on swych długów. Czy może też zająć moje rzeczy?

  Zajęcie cudzego mienia przez komornika
 • Egzekucja z ruchomości

  Jak wygląda egzekucja z ruchomości?

  Egzekucja z ruchomości
 • Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

  Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?

  Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika
 • Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

  Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat?

  Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat
 • Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

  Czy mogę wszcząć postępowanie egzekucyjne po uzyskaniu nakazu zapłaty?

  Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne
 • Egzekucja komornicza

  Jak wygląda egzekucja komornicza?

  Egzekucja komornicza
 • Windykacja przez firmę specjalistyczną

  Nasz dług został oddany firmie windykacyjnej która do windykowanej należności oprócz odsetek dopisuje również koszt windykacji w kwocie 300 zł.Pytanie czy firma windykacyjna może obciążać (...)

  Windykacja przez firmę specjalistyczną
 • Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Czy dłużnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym?

  Zwrot kosztów wierzycielowi przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Publiczne zlecenie windykacji

  Czy zlecając windykację (nie sprzedając zadłużenie) mogę to zrobić publicznie. Np. posiadam wymagalną fakturę na Firmę X i szukam kogoś kto podjąłby się windykacji na zlecenie. Ogłaszam (...)

  Publiczne zlecenie windykacji
 • Zabezpieczenie orzeczenia sądu hipoteką przymusową

  Jak zabezpieczyć orzeczenie sądu hipoteką przymusową?

  Zabezpieczenie orzeczenia sądu hipoteką przymusową
 • Pobieranie opłat za działania windykacyjne nieoparte na umowie cywilnoprawnej

  Czy mogę pobierać opłaty i wystawiać fakturę za działania windykacyjne wobec firm, z którymi nie łączy mnie umowa cywilno-prawna, a jedynie zaakceptowany przez obie strony regulamin precyzujący (...)

  Pobieranie opłat za działania windykacyjne nieoparte na umowie cywilnoprawnej
 • Powiadomienie o wszczęciu egzekucji wysłane przez e-maila

  Czy powiadomienie o wszczęciu egzekucji może być wysłane poprzez maila?

  Powiadomienie o wszczęciu egzekucji wysłane przez e-maila
 • Wartość przedmiotu apelacji

  Apelacja (podział majątku) powinna zawierać wartość przedmiotu zaskarżenia. Czy wartość przedmiotu zaskarżenia to cała wartość majątku czy stanowi tylko tylko tą część z którą się nie (...)

  Wartość przedmiotu apelacji
 • Firma windykacyjna a dzielenie się informacjami o innych podmiotach gospodarczych

  Czy firma działająca w branży windykacyjnej może odpłatnie dzielić się publicznie informacjami na temat zleceń wobec firmy X? Np. posiadam informację, iż firma X miała 7 niezapłaconych faktur (...)

  Firma windykacyjna a dzielenie się informacjami o innych podmiotach gospodarczych
 • Wpis hipoteki a egzekucja z nieruchomości

  Złożyłem wniosek o wpis hipoteki zwykłej przymusowej. Sąd wpisał hipotekę, jednakże wadliwie oznaczył datę wpływu wniosku poprzez wpisanie tej samej daty w jakiej dokonał przedmiotowego wpisu. (...)

  Wpis hipoteki a egzekucja z nieruchomości
 • Opcjonalny zapis na sąd polubowny

  K.p.c. dopuszcza zapis na sąd polubowny. Jest to często rozwiązanie korzystne z punktu widzenia czasu rozpoznania sporu, ale bywa, że ciężko przekonać kontrahenta, który nie bardzo się na tym (...)

  Opcjonalny zapis na sąd polubowny
 • Wyegzekwowanie należności

  Urząd Gminy podpisał umowę na wykonanie remontu budynku mienia komunalnego.W trakcie przeprowadzania remontu mieszkania zostały zalane. Wykonawca zawarł umowę z Urzędem Gminy na osuszenie i naprawę (...)

  Wyegzekwowanie należności
 • Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie

  Pracuje w firmie na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie dostaje od 100 do 500zł. miesięcznie. Jest to moje jedyne źródło dochodu. Zakład pracy, w którym wykonuje zlecenia otrzymał od komornika (...)

  Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie
 • Umowy o zarządanie danymi w portalu internetowym

  Moja firma chce oferować aplikację internetową dla przedszkoli (prywatnych i publicznych), która umożliwia im publikację treści w Internecie. Całość będzie hostowana przez moją firmę na firmowych (...)

  Umowy o zarządanie danymi w portalu internetowym
 • Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

  Na skutek wszczęcia przeze mnie egzekucji z nieruchomości nieruchomość została sprzedana na licytacji. Został sporządzony juz plan podziału i uprawomocnił się. Od tego czasu płynęło 2 miesiące (...)

  Przewlekłość egzekucji z nieruchomości
 • Windykacja długów

  Jakie są wymogi prawne, aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie windykacji długów? Czy istnieją ograniczenia prawne wykluczające firmy windykacyjne stosujące przemoc i szantaż?

  Windykacja długów
 • Wizja lokalna - uczestnictwo osób trzecich.

  Za dwa dni mam być obecna przy wycenie nieruchomości, której wartość stanowi substrat do wyliczenia mojego zachowku. (Mam przygotować na piśmie wykaz wszystkiego co ma być wycenione - to samo ma (...)

  Wizja lokalna - uczestnictwo osób trzecich.
 • Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

  Jeśli emerytura wynosi 2000 zł. Ile % emerytury może zająć komornik? Jak sprawa wygląda przy większej lub mniejszej emeryturze? Chodzi tu o zajęcie miesięczne w przypadku dużej kwoty np. 400 (...)

  Wysokość emerytury, którą może zająć komornik
 • Zajęcie komornicze

  Dłużnik otrzymał pierwsze pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę (alimenty). Kilka miesięcy przed otrzymaniem zajęcia dłużnik założył sprawę o zmniejszenie alimentów o 100 zł. (...)

  Zajęcie komornicze
 • Koszty zastępstwa egzekucyjnego

  Prowadząc egzekucję wynająłem adwokata do prowadzenia sprawy. Po jakimś czasie wycofałem pełnomocnictwo informując o tym komornika. Czy w razie pozytywnego zakończenia egzekucji komornik może (...)

  Koszty zastępstwa egzekucyjnego
 • Zajęta nieruchomość a spłata wierzytelności

  Czy możliwe jest zadośćuczynienie wierzytelności wpisanej do hipoteki, nie będącej przedmiotem ani powodem zajęcia, po wkroczeniu komornika, z tytułu należności dla Agencji Nieruchomości Rolnej (...)

  Zajęta nieruchomość a spłata wierzytelności
 • Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

  Jaka jest procedura ustalenia źródła dochodu dłużnika? Czy mogę wnioskować do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS o udostępnienie informacji o dochodach mojego dłużnika?Proszę o przypisy.

  Ustalenie źródeł dochodu dłużnika
 • Niewypłacalność spółki z o.o.

  Co może zrobić pracownik w sytuacji niewypłacalności spółki z o.o. i braku efektów pracy komornika ( sprawa dotyczy zaległego wynagrodzenia z tytułu pracy)?

  Niewypłacalność spółki z o.o.
 • Egzekucja należności

  Uzyskałem w toku postępowania cywilnego wyrok nakazujący zapłatę należności od mojego dłużnika. Czy mam teraz obowiązek wysłać pismo z żądaniem zapłaty zgodnie z wyrokiem czy należy wystąpić (...)

  Egzekucja należności
 • Odpowiedzialność prawna komornika

  W Kodeksie Cywilnym w art. 863 § 3 oraz art. 870 jest precyzyjnie opisane postępowanie na wypadek gdy jeden ze wspólników Spółki Cywilnej jest dłużnikiem osobistym ( ma wierzyciela osobistego). (...)

  Odpowiedzialność prawna komornika
 • Eksmisja a opróżnienie lokalu.

  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczył eksmisji a tytuł wykonawczy dotyczył opróżnienia lokalu. Pytanie: - czy przepisy prawa odróżniają pojęcie eksmisji od opróżnienia lokalu. - w zależności (...)

  Eksmisja a opróżnienie lokalu.
 • Diety z tytułu podróży służbowych

  W związku ze sprawą o podwyższenie alimentów Sąd wystąpił o udzielenie informacji o wysokości zarobków pozwanego z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za (...)

  Diety z tytułu podróży służbowych
 • Postanowienia dotyczące zarzutów w egzekucji

  Organ egzekucyjny zarzuty rozpatruje po uzyskaniu ostatecznego stanowiska wierzyciela (art. 34 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1954). Gdy Organem Egzekucyjnym (...)

  Postanowienia dotyczące zarzutów w egzekucji
 • Bezzaasdność roszczenia a odpowiedzialność firmy

  Nasza firma 4 lata temu podpisała umowę o świadczenie usług reklamowych z firmą X SA. X nie wywiązał się z umowy nie wykonując jednej z usług, tzn. nie zamieścił reklam w książce tel. Nie (...)

  Bezzaasdność roszczenia a odpowiedzialność firmy
 • Zmiana nazwy dłużnika

  Uzyskałem tytuł wykonawczy przeciwko spółce jawnej i skierowałem wniosek egzekucyjny do komornika. Wkrótce otrzymałem od komornika pismo informujące o tym że przed uzyskaniem tytułu wykonawczego (...)

  Zmiana nazwy dłużnika
 • Odpowiedzialność banku

  Jaka jest odpowiedzialność banku, prowadzącego konto firmowe spółki cywilnej, który na podstawie nieprawomocnej egzekucji komornika zajmującej to konto zablokował konto ( uniemożliwia spółce (...)

  Odpowiedzialność banku
 • Procedura uprawomocnienia wyroku

  Jak długo trwa uprawomocnienie orzeczenia sądu w razie wniesienia apelacji i bez wniesienia apelacji? Czy orzeczenie sądu może się uprawomocnić w niedzielę?

  Procedura uprawomocnienia wyroku
 • Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej

  Jestem dłużnikiem. Mój dług został przekazany firmie windykacyjnej która zawarła umowę na okres 2 miesięcy z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie z firmą której jestem dłużny pieniądze. Dwa (...)

  Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej
 • Przedprocesowe wezwanie do zapłaty

  Czy wierzyciel, który wysłał mi przedsądowe wezwanie do zapłaty, ma prawo oddać sprawę do sądu, jeśli zaspokoję część jego roszczeń we wskazanym terminie?

  Przedprocesowe wezwanie do zapłaty
 • Egzekucja z nieruchomości

  Czy można wszcząć egzekucję z nieruchomości bez względu na sumę wierzytelności nawet 100zł. jeśli ma się wyrok sądowy a dłużnik nie płaci?

  Egzekucja z nieruchomości