e-prawnik.pl Porady prawne

Windykacja należności porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Firma windykacyjna a kancelaria prawna

  Czy firma windykacyjna jest kancelarią prawną? Jakie uprawnienia ma taka firma?

  Firma windykacyjna a kancelaria prawna
 • Wynagrodzenie komornika

  Jestem wierzycielem hipotecznym, postępowanie komornicze było przeprowadzane z nieruchomości dłużników, po drugiej nieudanej licytacji, złożyłem wniosek o przejęcie nieruchomości. Czy jeżeli (...)

  Wynagrodzenie komornika
 • Uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Czy uproszczona egzekucja z nieruchomości może dotyczyć niezabudowanej działki w użytkowaniu wieczystym, udziału w prawie własności niezabudowanej działki, spółdzielczego własnościowego prawa (...)

  Uproszczona egzekucja z nieruchomości
 • Egzekucja przez zajęcie wierzytelności

  Załóżmy, że dowiedziałem się o tym, iż mojemu dłużnikowi pewna prywatna firma ma udzielić pożyczki albo że ma on otrzymać jakąś urzędową dotację. Czy komornik na mój wniosek może wystosować (...)

  Egzekucja przez zajęcie wierzytelności
 • Przeszukanie mieszkania przez komornika

  W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego widnieje informacja, iż \"organ egzekucyjny może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń, a ponadto przeszukać odzież, którą (...)

  Przeszukanie mieszkania przez komornika
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

  Jaki jest tryb postępowania egzekucji komorniczej w przypadku zbiegu dwóch tytułów jednego administracyjnego i drugiego sądowego, obie egzekucje prowadzone są w różnych rewirach komorniczych. Czy (...)

  Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Wykreślenie hipoteki przymusowej

  W wyniku zniesienia współwłasności - w ramach wyrównania udziałów sąd zasądził na moją rzecz od drugiego z współwłaścicieli spłatę w gotówce. Dłużnik zwlekał, więc sprawa trafiła (...)

  Wykreślenie hipoteki przymusowej
 • Prywatna "czarna lista" dłużników

  Na serwisie A. jest czarna lista. Jest to wykaz klientów, którzy są automatycznie zablokowani co do możliwości dokonania zakupu u osoby, która dokonała wpisu na czarną listę. Chcę u siebie w (...)

  Prywatna
 • Pierwszeństwo zaspokojenia hipotek

  W dziale IV księgi wieczystej wpisano: 1. hipotekę umowną kaucyjną (bank) 2. hipotekę umowną kaucyjną (bank) 3. hipotekę umowną zwykłą (osoba fizyczna) 4. hipotekę umowną zwykłą (osoba (...)

  Pierwszeństwo zaspokojenia hipotek
 • Ugoda sądowa a możliwość wszczęcia egzekucji

  Jestem wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie wypłaciła w wymaganym terminie należnych mi pieniędzy. Czy uznanie wierzytelności przez dłużnika (na przykład w postępowaniu (...)

  Ugoda sądowa a możliwość wszczęcia egzekucji
 • Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

  Komornik zablokował konta pracodawcy, zezwolił jednak na dokonanie wypłaty. Z poborów pracowników potracane są różne należności i zobowiązania (pracownikowi starcza pensji z nawiązka). Jednak (...)

  Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy
 • Opłaty egzekucyjne

  Komornik żąda ode mnie zaliczek na zapytania urzędów w sprawie dłużnika. Czy urzędy mają prawo żądać opłat od Komornika zważywszy na art.761 KPC, czy też są one zobligowane do udzielenia (...)

  Opłaty egzekucyjne
 • Ugoda w postępowaniu egzekucyjnym

  Podczas egzekucji sądowej dłużnik wytoczył mi powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne. Część długu komornik już wyegzekwował na moją rzecz. Czy możliwa jest ugoda, że ja zrzekam się roszczenia (...)

  Ugoda w postępowaniu egzekucyjnym
 • Doręczenie przez komornika

  Mam dłużnika o którym wiem że jest pracownikiem a zarazem wspólnikiem pewnej spółki jawnej. Na mój wniosek komornik wysłał do tej spółki zajęcie wynagrodzenia dłużnika oraz wierzytelności. (...)

  Doręczenie przez komornika
 • Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

  Zamierzam wystąpić z powództwem adhezyjnym i wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. W skład majątku dłużnika wchodzi nieruchomość o niewielkiej wartości i wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. (...)

  Wniosek o zabezpieczenie roszczenia
 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

  We wrześniu 2007 roku podjąłem prace w firmie zajmującej się sprzedażą okien, drzwi, itp. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin i 2 soboty w miesiącu dodatkowo po 4 h. Nasz pracodawca za każde (...)

  Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny
 • Gdy ktoś obcy zajmuje naszą nieruchomość

  Jestem właścicielem domu, mam akt notarialny,wpis do księgi wieczystej. Kupiłem dom, którego była żona poprzedniego właściciela i dwójka dzieci nie zamierzają opuścić . Są zameldowani, nadal (...)

  Gdy ktoś obcy zajmuje naszą nieruchomość
 • Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

  Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, (...)

  Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji
 • Egzekucja po ustanowieniu rozdzielności

  Sąd rodzinny przychylił się do wniosku wierzyciela o rozdzielność majątkową dłużnika. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Jaki są następne kroki wierzyciela celem zabezpieczenia (...)

  Egzekucja po ustanowieniu rozdzielności
 • Oddalenie wniosku wierzyciela o rozdzielność

  Roszczenie z nakazu zapłaty nie może być zaspokojone z majątku osobistego dłużnika, bo dłużnik nic nie ma, nie pracuje. Dłużnik posiada wspólne mieszkanie z mężem. Ma syna w wieku 18 lat. (...)

  Oddalenie wniosku wierzyciela o rozdzielność
 • Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

  Komornik zajął rachunek spółki cywilnej, na podstawie tytułu wystawionego przez osobistego wierzyciela wspólnika posiadającego 10 % udziału w zyskach. Wniesiono sprawę do sadu powołując się (...)

  Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów
 • Stosunek art. 863 KC do 891[1] KPC

  Czy Sąd Najwyższy zajmował się interpretacją rozbieżności między zapisami artykułu 863. § 3 Kodeksu Cywilnego i artykułu 891[1] § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego ? Jeżeli tak to jaka jest (...)

  Stosunek art. 863 KC do 891[1] KPC
 • Zajęcie konta spólki cywilnej

  Byłem pewien (co być może i Państwo kiedyś potwierdzili) że komornik nie ma prawa zająć konta spółki cywilnej w sytuacji gdy prowadzi egzekucję przeciwko osobie która jest jednym z jej wspólników. (...)

  Zajęcie konta spólki cywilnej
 • Ponowne podjęcie egzekucji należności celnych

  Sprawa dotyczy długu celnego powstałego w 2000 r. Zakładam że w najbliższym czasie egzekucja zostanie umorzona ponieważ jest ona bezskuteczna. Nic nie posiadam i jestem zatrudniona z minimalnym wynagrodzeniem. (...)

  Ponowne podjęcie egzekucji należności celnych
 • Śmierć dłużnika a ustalenie spadkobierców

  Prowadzone jest postępowanie komornicze tytułem spłaty zaległych płatności za pobrane materiały budowlane. Komornik przesłał nam pismo o śmierci naszego dłużnika. Postępowanie komornicze zostało (...)

  Śmierć dłużnika a ustalenie spadkobierców
 • Potrącenie wierzytelności a egzekucja

  Sąd wydał klauzulę wykonalności p-ko małżonce dłużnika z ograniczeniem do majątku wspólnego. Po przejęciu na własność nieruchomości w wyniku planu podziału okazało się, że muszę małżonce (...)

  Potrącenie wierzytelności a egzekucja
 • Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

  Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił (...)

  Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby
 • Dochodzenie roszczeń na próbę

  Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej (...)

  Dochodzenie roszczeń na próbę
 • Wykazanie metody naliczania odsetek

  Pozew gospodarczy o odsetki za opóźnione zapłaty faktur sprzedaży. Pozwany zgłasza zarzut, że powód nie wykazał metody naliczania odsetek ustawowych. Wyliczanie odsetek ustawowych jest szczególnie (...)

  Wykazanie metody naliczania odsetek
 • Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki

  Dochodząc zwrotu pożyczki w kwocie 25 tys. euro, ograniczyłem roszczenie do kwoty 13686 euro. Po przeliczeniu na złotówki według obowiązującego na dany dzień kursu średniego NBP, dało to kwotę (...)

  Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki
 • Ograniczenie roszczenia w euro

  Muszę złożyć pozew o zwrot pożyczki, której udzieliłem w euro. Jest to kwota 25 tys. euro i postanowiłem ograniczyć roszczenie, aby sprawę rozpatrzył sąd rejonowy a nie okręgowy. Pomyślałem (...)

  Ograniczenie roszczenia w euro
 • Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

  Komornik w mojej sprawie działa skandalicznie (a raczej w ogóle nie działa) i wykazuje, albo totalną niewiedzę, ignorancję, albo jest w zmowie z dłużnikiem. Wiem, że mogę napisać skargę do (...)

  Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika
 • Ograniczenie powództwa a koszty procesu

  Wytoczyłem dłużnikowi powództwo o zapłatę. W trakcie procesu uznałem, że należy mi się mniej od kwoty, jakiej żądałem w pozwie. Czy gdybym ograniczył powództwo to może to być uznane przez (...)

  Ograniczenie powództwa a koszty procesu
 • Używanie skrótów w nazwie spółki z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W oznaczeniu pozwanej spółki z o.o. sąd użył niedozwolonych przez ksh skrótów nazwy spółki (...)

  Używanie skrótów w nazwie spółki z o.o.
 • Sposoby uiszczenia opłaty na wezwanie sądu

  Sąd wezwał mnie do opłaty wpisu od zażalenia 30 zł. Czy mogę te opłatę uiścić wysyłając do Sądu pismo z naklejonymi znaczkami sądowymi na tę kwotę?

  Sposoby uiszczenia opłaty na wezwanie sądu
 • Zapłata z pominięciem komornika

  Został wydany względem mnie sądowy nakaz zapłaty (kwota zadłużenia wraz z odsetkami). Sprawa została przekazana do komornika. Czy mogę spłacić zadłużenie bezpośrednio na ręce wierzyciela, (...)

  Zapłata z pominięciem komornika
 • Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty

  W maju 1999 roku zawarłem kredyt na zakup ratalny w banku. Kwota kredytu wyniosła 4 572,72 zł kredyt został udzielony na okres 24 miesięcy. W umowie bank zastrzega sobie prawo do wystawienia tytułu (...)

  Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty
 • Umorzenie egzekucji a jej koszty

  Umorzenie postępowania przez komornika nastąpiło na zasadzie Art.824 paragraf 1 pkt.3 kpc. Dalej nastąpiła ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spłata zadłużenia będzie przekazana bezpośrednio (...)

  Umorzenie egzekucji a jej koszty
 • Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego

  Uzyskałem tytuł wykonawczy od wyroku zaocznego z rygoru natychmiastowej wykonalności. Dłużnik złożył sprzeciw i sąd zawiesił wykonalność wyroku. Czy powinienem oddać do sądu uzyskany tytuł (...)

  Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego
 • Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

  Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik (...)

  Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

1

...

3

4

5

6

7

...

29