Postępowanie przed sądem - Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

13.4.2024

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Nowe przepisy przywracają zgodność z Konstytucją RP przepisów, które regulują sposób wyboru sędziów do Rady. Usuwają też negatywne konsekwencje wadliwego rozwiązania, obowiązującego od 2018 (...)

Zażalenie na wyrok kasatoryjny w postępowaniu uproszczonym

4.3.2024

​Postanowieniem z 12 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy oddalił jako niezasadne zażalenie pozwanego na wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którym uchylono wydany w postępowaniu uproszczonym wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania sądowi (...)

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu

28.2.2024

27 lutego 2024 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie wydane w sprawie skargi konstytucyjnej R. M. dotyczącej kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

15.1.2024

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar zaprezentował 12 stycznia projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sędziowie-członkowie KRS nie będą wybierani przez Sejm, lecz przez sędziów w wyborach organizowanych przed Państwową Komisję Wyborczą. (...)

Zwrot poniesionych kosztów wynagrodzenia obrońcy

23.10.2023

Trybunał Konstytucyjny 4 października 2023 r., na posiedzeniu niejawnym, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą wysokości kosztów adwokackich podlegających zwrotowi dla strony, a dokładniej ograniczenia możliwości przyznania osobie, wobec której umorzono postępowanie (...)

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa dziecka

17.10.2023

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku skazującego na 25 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który zabił 3-letniego Nikodema z Włocławka. W ocenie Prokuratora Generalnego, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zabójca dziecka powinien być (...)

Szkoda wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem

17.10.2023

26 września 2023 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 14/19) wydane w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o. dotyczącej istnienia oraz zakresu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem oraz właściwości miejscowej sądu w przedmiocie (...)

Większa ochrona dzieci przed przemocą

6.8.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną ustawą Kamilka. Nowe przepisy zwiększą prawną ochronę dzieci przed przemocą.

Bezprawne uprowadzenie dziecka - właściwy sąd

28.7.2023

Mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego (...)

Usprawnienie postępowań cywilnych

3.7.2023

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie zasadnicza część zmian, jakie wprowadziła przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości kompleksowa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe rozwiązania przyspieszają i usprawniają sprawy cywilne i gospodarcze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika