Archiwum 13 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprawa o alimenty a kurator

  Ojciec unika płacenia alimentów. Matka dzieci wysłała pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Ojciec nie odebrał wezwania bo nie mieszka w miejscu zameldowania (policja twierdzi, że jest w Niemczech, a komornik że mieszka pod adresem, który nie istnieje). Czy można już (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że auto jest o pojemności do 2,0 litra i akcyza jest 3,1%?

 • Opakowania zwrotne - zmiana sposobu rozliczeń

  Prowadzę sklep spożywczy (PKPiR + VAT). Do tej pory wszyscy kontrahenci rozliczali opakowania zwrotne na dole faktury, nie ujmując ich w wartości faktury. Od tego miesiąca jeden z kontrahentów zmienił zasady - i wystawia faktury VAT na opakowania zwrotne (butelki, skrzynki). Po zwrocie opakowań (...)

 • Stawka VAT - doradztwo i usługi informatyczne

  Spółka z o.o. zamierza rozpocząć nowe działalności. Jakie są stawki podatku VAT na doradztwo (strategia itp.) i usługi informatyczne?

 • Umowa pożyczki w spółce

  Spółka z o.o. chce udzielić pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi i jednocześnie prezesowi jednoosobowego zarządu. Konieczna będzie umowa pożyczki w formie aktu notarialnego. Pożyczkobiorca mieszka za granicą, kwota pożyczki również będzie za granicą w momencie zawarcia umowy - nie będzie (...)

 • Wydzielenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników

  Prowadzę zakład fryzjerski, w którym nie byłem zobowiązany wydzielić pomieszczenia socjalnego. Chcę zatrudnić 1 lub 2 osoby do pracy w charakterze fryzjera(-ki). Będę zobowiązany do wydzielenia pomieszczenia socjalnego z umywalką. W zakładzie jest ogólnodostępne WC i osobno umywalka. Jaki (...)

 • Formalności przy umowie pożyczki w spółce

  Spółka z o. o. chce udzielić pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi i jednocześnie prezesowi jednoosobowego zarządu. Czy konieczna będzie uchwała zgromadzenia wspólników? Czy konieczna będzie zmiana umowy spółki?

 • Świadczenie usług żonie przez męża

  Prowadzę firmę budowlaną (PKPiR + VAT). Mój mąż prowadzi firmę budowlano-montażową (ryczałt + VAT). Nasze firmy są jednoosobowe. Mój mąż często montuje okna moim klientom na moje zlecenie i wystawia na mnie fakturę VAT za usługę montażu. Czy ta faktura od męża może być u mnie kosztem (...)

 • Prawo umieszczania firm w KRD

  Jedna z firm reklamowych twierdzi, iż w rozmowie telefonicznej z jej przedstawicielem złożyliśmy zamówienie na umieszczenie wizytówki firmy w jednym z portali internetowych. W związku z faktem, iż w podobnych sprawach dzwoni do nas czasami i kilka firm tygodniowo - za każdym razem informujemy, (...)

 • Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

  Moja żona była na wychowawczym (pierwsze dziecko) do 30.06.2007 roku. Od 01.07.2007 była na chorobowym (ciąża); 33 dni wynagrodzenie chorobowe-płatne zakład pracy; następnie zasiłek chorobowy płatny ZUS. 13.12.2007 narodziny drugiego dziecka; macierzyński a następnie w 2008 roku żona przeszła (...)

 • Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

  Mój dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tyle że nie ujawnionym w księdze wieczystej. Czy mogę złożyć wniosek o wpisy do księgi w systemie elektronicznym na jednym wniosku KW-WPIS o ujawnienie mojego dłużnika w dziale drugim i jednocześnie o wpis hipoteki przymusowej (posiadam wszystkie (...)

 • Cofnięcie wniosku o wpis do KW a zwrot kosztów

  Złożyłem i opłaciłem wniosek o wpis do księgi wieczystej. Czy jeżeli cofnę wniosek przed jego rozpoznaniem to sąd powinien oddać mi wpis od wniosku? Jaki przepis reguluje taką sytuację?

 • Zwrot podatku VAT dla spółki z o.o. w likwidacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w okresie ostatnich kilku miesięcy nie wykonywała czynności opodatkowanych, natomiast w toku postępowania likwidacyjnego zamierza dokonać potwierdzonej fakturą sprzedaży składników majątku. Czy w tej sytuacji spółka ma możliwość (...)

 • Pobicie podczas aresztowania

  Aresztowano mnie o 6 i przewieziono do komendy CBŚ w P. Tam jeden z funkcjonariuszy, zaczął mnie wyzywać używając wulgarnych słów i zaczął mnie bić jak jeszcze miałem skute ręce z tyłu, uderzał moją głowa o metalową szafkę z bronią, rozkopywał nogi, szarpał i popychał. Oczywiście (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania

  Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja była kompletna, nie wzywano nas do jej uzupełnienia. Okazało się jednak, że urząd nie posiada (...)

 • Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

  Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy musi zostać zawarta umowa na wynajem lokalu między wspólnikiem a spółką, czy wystarczy oświadczenie o użyczeniu lokalu?

 • Spadek po żonie

  Żona zmarła w listopadzie 2003 r. W tym momencie miałem już lokatę bankową na swoje nazwisko. Postępowanie spadkowe przeprowadziłem dopiero teraz, w związku z koniecznością wykupu mieszkania - po uregulowaniu przez Spółdzielnię statusu ziemi pod blokiem. Orzeczenie uprawomocniło się 15.X.08 (...)

 • Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

  Prowadzę firmę szkoleniową - wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Chciałbym prowadzić szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Czy w tej formie prawnej mogę prowadzić powyższe szkolenia według aktualnych przepisów prawnych?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1247 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1246 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1245 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1244 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1243 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1242 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1241 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1240 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1239 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1238 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1237 z 2008

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 774 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 114 z 26.4.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6583)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6473) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6349) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5160 — APAX Partners/Altran Technologies) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. – nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2997) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie udzielenia przez władze Cypru nadzwyczajnej pomocy państwa w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2007–2008 w sektorze rolniczym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5356 — Gamestop/Micromania) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Lista tytułów pytań pisemnych złożonych przez posłów do Parlamentu Europejskiego, wskazująca numer, język oryginału, autora, grupę polityczną, instytucję, do której skierowane jest pytanie, datę złożenia oraz przedmiot pytania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)