e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Grudzień 2012

 • 11.12.2012

  Prowizje pobierane przy płaceniu kartą w dół?

  Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych zostanie przeprowadzone na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Senatu.

 • 11.12.2012

  Zmiany w prawie pocztowym. Wyjdą na dobre?

  Senatorowie zajmą się w tym tygodniu zmianami, które wdrażają do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. To unijne prawo dotyczy liberalizacji rynku usług pocztowych.

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1388 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dębowa Kłoda w województwie lubelskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1387 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kąkolewnica w województwie lubelskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1386 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1385 z 2012

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1384 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1383 z 2012

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisany w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1382 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Monitor Polski Poz. 935 z 2012

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Poz. 934 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 933 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.