e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Grudzień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypłata odszkodowania OC

  W wyniku wypadku drogowego jeden z jego uczestników dokonał zniszczenia ogrodzenia mojej posesji. Ponieważ drugi z uczesników, który prawdopodobnie był sprawcą zdarzenia odniósł śmiertelne obrażenia Policja wszczęła śledztwo w sprawie , którego termin zakończenia jest trudny do określenia. (...)

 • limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

  Pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gosp. dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu o wartości powyżej 15000 EUR.Kupujący wpłaca zaliczkę przelewem stanowiącą 10% wartości pojazdu. Po kilku dniach wystawiana jest faktura na pojazd i kupujący resztę dopłaca gotówką, natomiast (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1403 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1402 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1401 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1400 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1399 z 2012

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1398 z 2012

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski

 • Dziennik Ustaw Poz. 1397 z 2012

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1395 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

 • Dziennik Ustaw Poz. 1394 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1393 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1392 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawidliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1390 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1389 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski Poz. 952 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski Poz. 951 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce

 • Monitor Polski Poz. 950 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 949 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 948 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 947 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 946 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 945 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 944 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 943 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 942 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 941 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 940 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 939 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 938 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 937 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 936 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń