e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Marzec 2012

 • 14.3.2012

  Zwrot podatku z zagranicy. Obalamy mity

  W większości pieniądze można odzyskać płacąc tylko 7% od przyznanej kwoty zwrotu.

 • 14.3.2012

  Nowe zasady ochrony klientów firm deweloperskich

  Z końcem kwietnia 2012 r. wchodzi w życie długo oczekiwana regulacja prawna mająca na celu zabezpieczenie sytuacji prawnej osób kupujących mieszkania u deweloperów. Mowa o ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pomysłodawcy zmian kierowali się przede wszystkim (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego. Są to przestępstwa mniejszej wagi i dotykają wyłącznie dóbr pokrzywdzonego, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2012

  Komunikat Nr 03/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 144 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś