e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Marzec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy Kodeksu cywilnego określają (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 236 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2012

  Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2012

  Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. nr 1130-2-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 120 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. nr 1130-1-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 119 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin

 • Monitor Polski Poz. 118 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011–2014, podpisanym w W arszawie dnia 16 grudnia 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 117 z 2012

  Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011–2014, podpisany w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. nr 1131-2-12 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego

 • Monitor Polski Poz. 115 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. nr 112-1-2012 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

 • Monitor Polski Poz. 114 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej

 • Monitor Polski Poz. 113 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013