e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Marzec 2012

 • 8.3.2012

  Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

  To niebezpieczna polityka "dokręcania śruby", ruch nieprzemyślany i być może niezgodny z konstytucją - twierdzą eksperci, którzy opiniowali nowe prawo do zgromadzeń.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 2012

  Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2012

  Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzona w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisanej w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11

 • Monitor Polski Poz. 131 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2012 r.