Finansowanie podatku z ZFŚS

Pytanie:

Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje finansowania z ZFŚS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma przepisu wprost zakazującego finansowanie podatku dochodowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Moim zdaniem brak takiej możliwości jest konsekwencją brzmienia art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który definiuje działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Finansowanie podatku dochodowego nie mieści się w pojęciu działalności socjalnej, a tym samym jego finansowanie ze środków ZFSŚ nie wydaje się być możliwe.

Jednocześnie proszę zauważyć, że nawet gdyby przyznać możliwość finansowania podatku dochodowego ze środków ZFSŚ fakt ten oznaczałby powstanie dodatkowego przychodu u pracownika (w wysokości sfinansowanego podatku), który również podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli chodzi o podmioty, które mogą kontrolować dysponowanie środkami ZFSŚ to są nimi inspektorzy pracy działający na podstawie przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy. Za naruszanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych grozi (pracodawcy bądź osobie odpowiedzialnej, w imieniu pracodawcy, za wykonanie przepisów ustawy) kara grzywny (por. art. 12a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.1.2015

  Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Z uwagi na ich socjalny charakter od środków wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 9.11.2011

  Koszty szkolenia pracowników

  Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich podwładnych poprzez finansowanie kształcenia, zwłaszcza w przypadku młodocianego pracownika. W końcu największym aktywem (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 22.8.2018

  Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

  Pracodawca w ramach działalności socjalnej może pomóc pracownikom, ich rodzinom, a także emerytom i rencistom, którzy kiedyś pracowali w danej firmie, w zorganizowaniu wypoczynku. Jest (...)