Gdzie zostaje popełnione przestępstwo internetowe?

Pytanie:

Gdzie zostaje popełnione przestępstwo internetowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Analiza miejsca popełnienia przestępstw internetowych rodzi w doktrynie i orzecznictwie bardzo duże trudności interpretacyjne wynikające z charakteru tych przestępstw. Jeżeli sprawca dopuszcza się działania w jednym miejscu, umieszcza swój komunikat na serwerze znajdującym się w innym miejscu zaś treści przez niego prezentowane dostępne są w całej sieci, wówczas w każdym takim miejscu skutek czynu może potencjalnie czy też hipotetycznie nastąpić. Zamiarem sprawcy może być wystąpienie tego skutku w którymkolwiek z tych miejsc. W takim wypadku należy przyjąć, że potencjalnie przestępstwo może być popełnione wszędzie, gdzie nastąpił skutek danego czynu zabronionego (tak Królikowski Michał, Zawłocki Robert - Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–31, C.H.Beck 2010). Co prawda rozważania powyższe zostały wysnute na gruncie przepisów Kodeksu karnego, w tej jednak materii przepisy te nie różnią się od unormowań karnoskarbowych, zatem również tutaj będą adekwatne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: