Harmonogram pracy

Pytanie:

Zatrudniam pracowników, którzy pracują wg harmonogramu. Harmonogram jest sporządzany przed rozpoczęciem danego miesiąca. Czy pracodawca ma obowiązek przechowywania wszystkich harmonogramów, czy tylko na bieżący miesiąc?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku systemu pracy wykonywanej w różnych dniach i godzinach pracodawca jest obowiązany sporządzić indywidualny rozkład czasu pracy, czyli harmonogram pracy (grafik). Harmonogram czasu pracy powinien być sporządzony dla każdego pracownika zatrudnionego w w/w systemie czasu pracy - nie dotyczy to jednak pracowników zatrudnionych w systemie przewidującym pracę przez 5 dni w każdym tygodniu w ustalonych dniach i godzinach pracy. Harmonogram pracy powinien być tworzony w każdym okresie rozliczeniowym.

Jak wynika z powyższego harmonogram czasu pracy jest indywidualny dla każdego pracownika, a więc można go zaliczyć do dokumentacji osobowej pracownika. Harmonogram jest niezbędnym dokumentem do określenia czasu przepracowanego przez pracownika.

W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek przechowywać taki harmonogram (jako dokumentację osobową pracownika) m.in. również ze względów dowodowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: