Odprawa z tytułu upływu kadencji

Pytanie:

Dowiedziałem sie, ze (podobno) przysługuje mi wynagrodzenie z tytułu upływu kadencji kierownika jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego (równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia). Przepisy regulujące to weszły w życie w sierpniu 2005 r. (lecz nie wiem, jakie). Od tego czasu stanowisko dyrektora domu dziecka jest stanowiskiem urzędniczym. Bylem zatrudniony w domu dziecka mając status nauczyciela z Karty Nauczyciela. Jestem nauczycielem dyplomowanym i do tej pory bylem zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela. Powierzano mi ponownie stanowisko Dyrektora w styczniu 2006 r. na 2 lata (pismo Starosty ze składnikami wynagrodzenia oraz kopia uchwały Zarządu Powiatu o powierzeniu). Ma kadencja upłynęła 31.12.2005 r. W listopadzie 2005 r. Powiat ogłosił konkurs, który wygrałem i powierzono mi stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu (dom dziecka). Wynagrodzenie ustalono tak jak dla pracownika samorządowego. Jeśli ma funkcja dyrektora w świetle przepisów od 01.01.2006 r. (lub od VIII 2005) uległa zmianie - z nauczyciela na pracownika samorządowego (stanowisko urzędnicze), to czy ma zastosowanie świadczenie pieniężne. Czy przysługuje mi świadczenie z tytułu upływu kadencji w mym przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W odpowiedzi zakładamy, że ma do Pana zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych. Kwestie związane z upływem kadencji są regulowane art. 14a ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nim, pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, z którym został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Jednakże, zgodnie z art. 14a ust. 3, w przypadku gdy pracownik zostanie ponownie, w najbliższej kadencji, zatrudniony na postawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa się nie należy.
Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty dwudziestokrotnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Można jeszcze dodać, że w art. 10 ust. 3 ustawa stanowi, że w przypadku ustania zatrudnienia pracownika samorządowego  mianowanego, z powodu  likwidacji lub reorganizacji urzędu gminy lub innych jednostek, oraz biur (ich odpowiedników), połączonej ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia, pracownikowi samorządowemu mianowanemu przysługuje wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas pozostawania bez pracy, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: