Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Pytanie:

Czy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość można wysłać pocztę e-mail?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oświadczenie konsumenta o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn wymaga złożenia oświadczenia na piśmie. W praktyce zatem może być to albo dostarczenie do siedziby przedsiębiorcy osobiście lub poprzez pocztę oświadczenia sporządzonego na kartce papieru i opatrzonego własnoręcznym podpisem.

W związku z tym, iż ustawa wymaga sporządzenia oświadczenia na piśmie wysłanie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o odstąpieniu nie stanowi skutecznego skorzystania z prawa, o którym mowa w art. 7 ust. 1 o.n.p.k. Tu jednak należy koniecznie poczynić uwagę. W jednym bowiem przypadku wysłanie oświadczenia o dostąpieniu e-mailem będzie skuteczne. Zgodnie bowiem z art. 78 § 2 oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania na temat formy czynności prawnych należałoby uznać, iż wysłanie e-mailem oświadczenia i dołączenie do tego oświadczenia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu byłoby skutecznym skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 o.n.p.k.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: