e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa obliczenia podatku do deklaracji PCC

Pytanie:

Firma zakupiła wierzytelność w wysokości 30 tys. zł od osoby fizycznej za kwotę 10 tys. zł. Jaką kwotę przyjąć do obliczania 1% podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy podstawą opodatkowania PCC jest wartość pierwotna wierzytelności, czy wartość zawartej transakcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa obliczenia podatku do deklaracji PCC

31.5.2006

Zawarta pomiędzy podmiotami umowa sprzedaży wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym artykułem podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podstawą opodatkowania umowy sprzedaży praw majątkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy jest wartość rynkowa prawa majątkowego. W umowie sprzedaży wartość ta została ustalona przez stony czynności w kwocie 10 000 zł, stąd właśnie ta kwota stanowi podstawę opodatkowania dla podatku od czynności cywilnoprawnych i ta właśnie wartość powinna być uwidoczniona w składanej deklaracji PCC-1: „Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Stanowisko takie potwierdza m.in. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 kwietnia 2005 r. wydane przez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (o sygnaturze 1472/SPC/436/13/KMP). W treści postanowienia naczelnik informuje, że: „(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży. Podstawą opodatkowania od umowy sprzedaży praw majątkowych jest ich wartość rynkowa, zaś stawka wynosi 1% (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. "c" oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. "b" ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ