Postawienie spółdzielni w stan upadłości

Pytanie:

Czy w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaca długów wobec dostawców, mogą oni wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości? Jakie to powoduje konsekwencje dla już mieszkających od kilku lat członków spółdzielni (mieszkania własnościowe)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd może ogłosić upadłość spółdzielni mieszkaniowej, gdy zostaną spełnione przesłanki jej ogłoszenia. W razie ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej, sytuacja spółdzielców, którym przysługują własnościowe spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych uzależniona jest od tego, kto przejmie majątek upadłej spółdzielni. Zgodnie z art. 17[18] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli nabywcą budynków albo udziałów w budynkach upadłej spółdzielni nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali ulegają przekształceniu z mocy prawa w odrębną własność lokali. Jeżeli zaś nabywcą budynków lub udziałów w budynkach upadłej spółdzielni będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcom pozostają dotychczasowe prawa spółdzielczej własności lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: