Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Pytanie:

Czy wierzytelność zabezpieczona hipotecznie może ulec przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Trzeba mieć na uwadze następującą okoliczność: zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się jednak do roszczenia o odsetki. Oznacza to więc, że hipoteka pozostaje w mocy bez względu na ewentualne przedawnienie. Jeżeli jednak w jakimś zakresie (w całości bądź w części) wierzytelność przedawniła się, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wierzytelności przedawnionej tylko z nieruchomości obciążonej hipoteką.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Wojtek

17.5.2016 11:39:43

Re: Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Czy można podnieść zarzut przedawnienia podczas licytacji nieruchomosci zabezpieczonej hipoteką.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, (...)

 • 26.8.2017

  Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)

 • 13.1.2017

  Potrącenie wierzytelności

  Potrącenie jest możliwe jeżeli jednocześnie dwie osoby są względem siebie zarówno dłużnikiem i wierzycielem. Jednakże potrąceniu mogą ulec tylko wierzytelności, których przedmiotem (...)

 • 22.4.2011

  Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)