Przesłanki negatywne rejestracji znaku towarowego

Pytanie:

Jakie mogą zaistnieć przesłanki skutkujące odmową zarejestrowania znaku towarowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa Prawo Własności Przemysłowej wprowadza katalog przeszkód stanowiących podstawę do odmowy udzielenia zgody na rejestrację znaku towarowego. Przeszkodą na którą, w omawianej sprawie należy zwrócić szczególną uwagę jest przeszkoda uregulowana w art. 132 ust. 2 pkt 2, który to przepis stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego w analizowanej sytuacji występuje wówczas gdy badane znaki są:

-identyczne, ale służą do oznaczania towarów jedynie podobnych;

-podobne ale służą do oznaczania towarów identycznych;

-są podobne i służą do oznaczania podobnych towarów.

We wszystkich wskazanych przypadkach używanie może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Wystąpienie ryzyka błędu co do pochodzenia, którego szczególną postacią jest ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym stanowi podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: