Skierowanie małżonków do mediacji

Pytanie:

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd rozwodowy skierował małżonków do mediacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Małżonkowie powinni się liczyć z możliwością skierowania przez sąd sprawy do mediacji. Od sądu zależy czy skieruje on sprawę do mediacji. Warunkiem dla skierowania sprawy do mediacji są widoki na utrzymanie małżeństwa. Jeżeli jednak będą Państwo zgodni i konsekwentni co do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, są małe szanse na ewentualne skierowanie przez sąd sprawy do mediacji.

Ponadto sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania, jeżeli wymaga tego ugodowe załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.8.2017

  Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

  Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego (...)

 • 19.2.2016

  Mediacja – alternatywa dla rozwiązywania sporów sądowych.

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych (...)

 • 27.2.2009

  Mediacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem (...)

 • 29.11.2013

  Można zakończyć spory w wyniku mediacji...

  Mediację prowadzi się ma się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Mediacja prowadzona jest na podstawie umowy o mediację (też niezależnie od postępowania cywilnego) (...)

 • 28.9.2017

  Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

  Opieka paliatywna i hospicyjna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, (...)