e-prawnik.pl Porady prawne

Sposób wykonywania czynności postępowania przez zamawiającego

Pytanie:

W jaki sposób powinny być wykonywane przez Zamawiającego czynności postępowania, o których mowa w ustawie prawo zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sposób wykonywania czynności postępowania przez zamawiającego

6.1.2012

Art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przepis ten jest jedną z zasad udzielania zamówień. Jak wskazuje się w doktrynie, ich obowiązywanie musi być odnoszone do każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia. Naruszenie zasad prowadzi do wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ