e-prawnik.pl Porady prawne

Wydatki na cele mieszkaniowe

Pytanie:

W 2010r. kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Mamy współwłasność majątkową. Aktualnie mieszkanie to sprzedaliśmy. Złożymy zeznanie roczne pit-39 i skorzystamy ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem przeznaczenia środków otrzymanych ze zbycia tego mieszkania na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat. Zamierzamy kupić duże mieszkanie we współwłasności z synem. Nasz udział będzie wynosić 50%. W tym lokalu zamierzamy mieszkać razem z synem.Czy dla celów udokumentowania naszych 2-letnich wydatków mieszkaniowych - możemy wliczyć poniesiony 50% udział w zakupie mieszkania we współwłasności z synem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wydatki na cele mieszkaniowe

17.10.2012

Jak najbardziej mogą Państwo, celem udokumentowania wydatków mieszkaniowych, wliczyć poniesiony 50% udział w zakupie mieszkania.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 131) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2012.361) ze zmianami wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w doktrynie prawniczej do zwolnienia kwalifikują się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz., LEX nr 56848).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ