Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Pytanie:

W jaki sposób następuje zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów „zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowaniu egzekucyjnego, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.” Ogólne przepisy dotyczące egzekucji sądowej przewidują, że zajęcia dokonuje komornik.

Oczywiście umowa zastawu rejestrowego może też przewidywać uprawnienie wierzyciela do przejęcia na własność przedmiotu zastawu (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.8.2006

  Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Zastaw (...)

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 9.11.2004

  Przedmiot zastawu rejestrowego

  W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest (...)

 • 9.11.2004

  Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • 14.8.2006

  Rejestr zastawów

  Sama umowa zastawnicza nie powoduje jeszcze powstania zastawu rejestrowego. Konieczny do tego jest wpis do rejestru zastawów. Jest to więc wpis konstytutywny, tzn. tworzący prawo. Z wpisem tym (...)