Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

Pytanie:

Została dokonana cesja wierzytelności w 2005 roku. Prawdopodobnie dłużnik nie został powiadomiony o dokonanej cesji do dnia dzisiejszego. Nie zostały również podjęte żadne inne działania w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do wierzytelności (egzekucyjne, etc), poza zawezwaniem dłużnika do próby ugodowej przed sądem przez powiernika, na które stawił się powiernik, a nie stawił się dłużnik. Jakimi negatywnymi skutkami dla dotychczasowego i dla nowego wierzyciela może skutkować niepowiadomienie dłużnika o dokonanej cesji? Czy skuteczne zawezwanie do próby ugodowej, opisane powyżej, może być uznane za takie powiadomienie? Czy powiadomienie go w tej chwili będzie miało po tak długim okresie swoją moc prawną ? Gdzie to jest uregulowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niezależnie od tego, czy opisaną w pytaniu czynność prawną zakwalifikujemy jako "zwykłą" cesję, czy też cesję powierniczą, zasady regulujące zmianę wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności zawarte są w art. 509 i nast. kodeksu cywilnego. Art. 512 kc stanowi, że dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten ujmuje istotę i wagę zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności: brak takiego zawiadomienia skutkuje co do zasady tym, że świadczenie do rąk zbywcy wierzytelności ma skutek dla nabywcy. W nawiązaniu do pytania należy oczywiście uznać, że zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, może być zawezwanie dłużnika do próby ugodowej (o ile z treści pisma procesowego wynikać będzie okoliczność dokonania cesji wierzytelności przysługującej przeciwko dłużnikowi). Upływ czasu od momentu cesji do zawiadomienia dłużnika ma takie znaczenie praktyczne, że wszystkie spłaty dłużnika do momentu zawiadomienia go o przelewie mają skutek wobec nabywcy wierzytelności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 25.9.2017

  Faktoring - narzędzie służące do poprawy płynności finansowej firmy

  W polskiej praktyce gospodarczej coraz częściej spotykamy się z narzędziami służącymi poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw.

 • 22.2.2012

  Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu (...)

 • 24.9.2017

  Przelew wierzytelności

  Wierzytelność jest pojęciem ściśle związanym z prawem zobowiązań. Wierzytelność, jako prawo przejawiające się w uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego roszczenia, (...)