e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana samochodu z ciężarowego na osobowy a VAT

Pytanie:

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dnia 17 sierpnia 2005 roku (data pierwszej rejestracji), kilka dni przed zmianą przepisów - kupiłem samochód Toyota Corolla Verso. Samochód jest zarejestrowany jako ciężarowy, 5-osobowy, posiada kratę. Zgodnie z ówczesnymi przepisami odliczyłem cały VAT od ceny zakupu samochodu. Samochód jest amortyzowany, jest w ewidencji środków trwałych, VAT od ceny paliwa nie jest odliczany. Czy w świetle obowiązujących przepisów jest możliwość zdemontowania kraty i zmiany przeznaczenia samochodu na osobowy bez ryzyka zażądania przez urząd skarbowy zwrotu VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana samochodu z ciężarowego na osobowy a VAT

1.8.2007

Jak podkreśla się w literaturze (Z. Jóźwiak, Jak wymontować kratkę, Rzeczpospolita z 8 września 2005 r.), jeśli przedsiębiorca otrzymał fakturę dokumentującą zakup samochodu przed 22 sierpnia 2005 r. i uprawniała go ona wówczas do odliczenia VAT w pełnej wysokości, to późniejsze zmiany konstrukcyjne powodujące zmianę kwalifikacji samochodu z ciężarowego na osobowy nie powinny skutkować koniecznością zwrotu odliczonego podatku. Przepisy w brzmieniu obowiązującym do 22 sierpnia 2005 r. nie wspominały nic o obowiązku korekty VAT w takiej sytuacji.

Powyższy pogląd, iż czynność przekwalifikowania samochodu ciężarowego na osobowy nie będzie rodziła skutków w postaci konieczności korygowania pierwotnie odliczonego podatku naliczonego, znajdował również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. POIV-443/14/05; informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygn. PBI-443/12/EF/2004/31). Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 kwietnia br. (sygn. I SA/Wr 1852/2006) wskazał natomiast, iż przedsiębiorcy, którzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej stracili prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z kratką, mogą wystąpić o jego zwrot. Krajowe przepisy naruszają bowiem VI Dyrektywę. 

Inna jest sytuacja właścicieli samochodów ciężarowych kupionych 22 sierpnia 2005 r. lub później. Jeśli zakup takiego samochodu uprawniał do pełnego odliczenia VAT, to późniejsze zmiany konstrukcyjne skutkujące przekwalifikowaniem go na samochód osobowy mogą spowodować obowiązek korekty odliczonego VAT w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca dokona tych zmian (wynika to z nowego art. 86 ust. 5c ustawy o VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ