Znalezienie pracy przez bezrobotnego

Pytanie:

Osoba bezrobotna znalazła zatrudnienie, zatem nie skorzystała z ofert pracy z urzędu pracy. Czy za znalezienie pracy przez bezrobotnego samemu przysługuje jakieś świadczenie pieniężne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy wskazać na przepis art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Przepisy prawa nie przyznają jednak specjalnego świadczenia (zasiłku) dla bezrobotnego z tytułu samodzielnego znalezienia przez niego pracy. Bezrobotny ma w takiej sytuacji obowiązek zawiadomić odpowiedni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: