Ochrona pracowników związkowych

Pytanie:

Ilu członków podlegających ochronie ma prawo wskazać reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu art. 241[17] § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy jeśli zrzesza 118 członków i ustala ilość osób według art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona pracowników związkowych

Art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych określa ilość osób objętych ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, wobec pracowników będących członkami zakładowej organizacji związkowej, która jest reprezentatywna w rozumieniu art. 241 [25a] par. 1 kodeksu pracy. Zgodnie z art. 241 [25a] par. 1 kodeksu pracy, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa: 1. będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 241[17] par. 1 pkt 1, pod warunkiem, że zrzesza co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, 2. zrzeszającą co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. W przedstawionym stanie faktycznym określono, że organiacja związkowa jest reprezentatywna w rozumieniu art. 241 [17] par. 1 pkt 1 kodeksu pracy. Tak więc poniższe zasady dotyczące wskazania osób objętych ochroną dotyczą tylko takiej zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w punkcie 1 przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych, Zarząd zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo: 1) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych członków, 2) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków, 3) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych członków, 4) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 301 do 500 tych członków, 5) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale powyżej 500 tych członków. Jeżeli zakłądowa organizacja związkowa zrzesza 118 członków, ochroną może być objętych 6 pracowników. Ilośc osób objętych ochroną może być jednak ustalona w inny sposób. Zgodnie z ust. 3 art. 32, zarząd zakłądowej organizacji związkowej może bowiem okreslić tę liczbę zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej albo jako liczbę nie większą niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne