Odpowiedzialność współwłaścicieli za podatki

Pytanie:

Jak zmusić kuzyna posiadającego udział w nieruchomości -1/4, a korzystającego z całej nieruchomości do płacenia podatku od nieruchomości w 100%. Perwswazje i prośby nie skutkują.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność współwłaścicieli za podatki

Współwłaściciele rzeczy ( w tym przypadku nieruchomości) zobowiązani są do ponoszenia wydatków i ceiżąrów związanych z rzeczą wspólną w stosunku odpowiadającym wielkośći udziałów. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kuzyn Pana/i zobowiązany jest w obliczu regulacji kodeksu cywilnego do ponoszenia ciężarów (w tym podatków) związanych z nieruchomością wspólną, w stopniu odpowiadającym wielkośći jego udziału, tzn. w 1/4. Możliwe jest jednak zawarcie umowy przez współwłaścicieli, w której współwłaściciele mogą dowolnie określić rozkład ciężarów i wydatków. W sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli nie wywiązuję się z obowiązków ponoszenia wydatków i ciężarów na rzecz wspólną (tu nieruchomość), pozostali mają w stosunku do niego tzw. roszczenie zwrotne. Wynika to z tego, iż ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z współwłasności rzeczy wspólnej, co oznacza, iż w przypadku, gdy jeden poniesie wydatki w całości, ma roszczenie do pozostałych o zwrot części tych wydatków w stosunku odpowiadającym wielkości udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne