Roszczenie o zakazanie prowadzenia działalności z wykorzystaniem urządzeń RTG

Pytanie:

Na jakich zasadach można żądać od właściciela odrębnego lokalu zakończenia działalności z wykorzystaniem urządzeń RTG?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o zakazanie prowadzenia działalności z wykorzystaniem urządzeń RTG

Jako ewentualną podstawę do dochodzenia roszczenia w postaci zakazu działalności gospodarczej z wykorzystaniem urządzenia rtg może być art. 144 k.c. Przepis ten stanowi, iż: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Powołany artykuł reguluje kwestę tzw. immisji pośrednich. Immisja pośrednie polega na oddziaływaniu na nieruchomości sąsiednie przez przenikanie różnych substancji i energii.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne