Jaka będzie akcyza na biopaliwa?

6 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obniżone stawki akcyzy na paliwa z dodatkiem biokomponentów.

Jakie będą stawki podatku akcyzowego dla paliw?

Nowe przepisy przewidują następujące stawki podatku akcyzowego dla paliw:

 • benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 - 1 565,00 zł/1 000 l;
 • wyrobów powstałych ze zmieszania ww. benzyn z biokomponentami, zawierających powyżej 2% biokomponentów, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona wyżej obniżona o 1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1 000 l;
 • olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 - 1 048,00 zł/1 000 l;
 • wyrobów powstałych ze zmieszania ww. olejów napędowych z biokomponentami, zawierających powyżej 2% biokomponentów, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - ww. stawka akcyzy obniżona o 1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych olejów napędowych, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1 000 l;
 • biokomponentów, stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 10,00 zł/1 000 l.

Jakie korzyści nowelizacja przewiduje dla rolników uprawiających rzepak na cele energetyczne?

Rolnik uprawiający rzepak na cele energetyczne będzie przysługiwała dodatkowa uzupełniająca krajowa płatność do upraw rzepaku, której stawka ma wynosić 176 zł na 1 ha.

Dopłaty te będą stanowić pomoc de minimis w rolnictwie, która może być udzielana jedynie zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE. Przepisy zmieniające ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym będzie się stosowało od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r., Nr 99, poz. 666)

Śledź nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 17.2.2015

  Akcyza - podatek akcyzowy 2015

  Akcyza 2015 - ważne zmiany. Sprawdź, jaki towar jest opodatkowany podatkiem akcyzowym i czym jest wiążąca informacja akcyzowa.

 • 25.6.2017

  Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Przewiduje też obowiązek (...)

 • 2.3.2017

  Podatek akcyzowy

  Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane (...)

 • 25.10.2017

  Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych?

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma służyć m.in. dostosowaniu polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości (...)