Działalność gospodarcza

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Postępowanie podatkowe

Odpowiedzialność karna skarbowa

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Strona 3 z 3

Darowizny kościelne

Poza Ordynacją podatkową zmianie ulegną przepisy 18 innych ustaw. 

Zlikwidowano m.in. lukę w przepisach dotyczących ulg na darowizny w podatku dochodowym. Dotąd osoba, która 1 % swojego rocznego podatku przekazała organizacji pożytku publicznego będącej jednocześnie kościelną osobą prawną prowadzącą działalność charytatywno-opiekuńczą, mogła odliczyć również darowaną kwotę od dochodu w ramach podatkowej ulgi za darowizny.

Natomiast teraz, dzięki nowelizacji, w ustawie o p.d.o.f. zostanie zawarty zakaz korzystania z ulg za darowizny kościelne w zamian za przekazanie 1 % rocznego podatku. Rozwiewa to wszelkie wątpliwości w tej kwestii. 

Korekta zapobiegnie karze

Zgodnie z dodanym w Kodeksie karnym skarbowym art. 16a, nie będą podlegać karze, za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, podatnicy, którzy złożą skuteczną prawnie korektę deklaracji podatkowej z uzasadnieniem przyczyny korekty (czynny żal) i niezłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony do tego organ (np. organ kontroli skarbowej po zakońzeniu kontroli) w całości zapłacą uszczuploną czy narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną. 

Informacje o świadczeniach rodzinnych

Przyjęto również propozycję Senatu, aby przyznać wójtom, burmistrzom i prezydentom miast możliwość występowania do 30 czerwca każdego roku do naczelników urzędów skarbowych o informacje dotyczące dochodów osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Ma to służyć weryfikacji oświadczeń o dochodach, które składają osoby otrzymujące te świadczenia. Naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał informację nie później niż do 31 lipca danego roku.

Dyrektywa nie odroczona

Zgodnie z poprawkami Senatu, zrezygnowano jednak z odsuwania wejścia w życie postanowień dyrektywy UE o opodatkowaniu dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Dyrektywa ta ustanawia jeden system opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z oszczędności otrzymywanych w państwach UE i terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii i Holandii. Ma ona więc zastosowanie od 1 lipca br.

Podstawa:

  • Ustawa z 30 czerwca o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: