e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Sierpień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Likwidacja działalności gospodarczej a samochód

  Koleżanka likwiduje działalność gospodarczą (prowadzoną jako osoba fizyczna). Jedyną rzeczą, jaką posiadała w firmie, był samochód osobowy wprowadzony na środki trwałe. Nie miała niczego innego, żadnego wyposażenia, materiałów, półproduktów itp. Samochód został w ok. 60% zamortyzowany. (...)

 • Rozliczenie uznanej reklamacji

  Spółka zakupiła opony, z których jedna uległa uszkodzeniu. Ze względu na zużycie reklamacja została uznana w 65%. Kwota brutto została przekazana na rachunek bankowy Spółki. Zdaniem sprzedawcy nie ma on podstaw do wystawienia faktury korygującej. Jaki dokument powinien potwierdzać uznanie (...)

Opinie prawneDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa F-4/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Huober przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa F-6/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Kröppelin przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa F-97/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2008 r. — De Fays przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zwolnienie chorobowe — Nieusprawiedliwiona nieobecność — Postępowanie arbitrażowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa F-57/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Palazzo przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa F-2/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Kröppelin przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (  Dz.U. L 204 z 13.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 06, s. 30)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa T-390/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2008 r. — Piccinni-Leopardi i.in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa T-31/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Rossi przeciwko OHIM — K & L Ruppert Stiftung (Rossi)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa T-104/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Cegelec przeciwko Parlamentowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa T-342/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Angiotech Pharmaceuticals przeciwko OHIM (VASCULAR WRAP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa T-331/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2008 r. — Chupa Chups przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa T-22/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Quest Diagnostics przeciwko OHIM — ALK-Abelló (DIAQUEST)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (  Dz.U. L 327 z 18.12.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa T-9/94: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 maja 2008 r. — Ypma przeciwko Radzie i Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa T-402/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Katalagarianakis przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa T-11/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Martins przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa T-101/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Martinez Mongay przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa T-128/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Piccinni-Leopardi przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (  Dz.U. L 198 z 26.7.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa T-246/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa T-218/08: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2008 r. — Lemans przeciwko OHIM — Stephen Turner (ICON)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa T-229/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Impala przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa T-212/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Amertranseuro International Holdings i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa T-214/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Paul Alfons Rehbein przeciwko OHIM — Hervé Dias Martinho i Manuel Dias Martinho (Outburst)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa T-211/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Putters International przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa T-209/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Stichting Administratiekantoor Portielje przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa T-210/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Verhuizingen Coppens przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa T-206/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Sprawa T-204/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Team Relocations NV przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa T-194/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Cattin i Cattin przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa T-201/08: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2008 r. — Market Watch przeciwko OHIM — Ares Trading (SEROSLIM)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa T-192/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Transnational Company „Kazchrome” i ENRC Marketing przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa T-193/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 6 marca 2008 r. w sprawie F-46/06 Skareby przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 maja 2008 r. przez Skareby

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa T-41/08 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 kwietnia 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji (Wspólnotowa procedura przetargowa — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Legitymacja procesowa — Dopuszczalność skargi głównej — Pilny charakter — Środki dowodowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa T-190/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — CHEMK i Kuznetskie ferrosplavy przeciwko Radzie i Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawy połączone T-383/06 i T-71/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty — Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa T-127/07 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Bligny przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki dopuszczenia — Odmowa sprawdzenia egzaminu pisemnego — Ogłoszenie o konkursie — Niepełny formularz zgłoszenia — Poświadczenie obywatelstwa — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-79/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SHS Polar Sistemas Informáticos przeciwko OHIM — Polaris Software Lab (POLARIS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego POLARIS — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy POLAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-164/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Prawo do obrony — Odwołanie niedopuszczalne — Odwołanie bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-209/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Artykuł 230 ustęp czwarty WE — Osoby fizyczne i prawne — Stowarzyszenia — Decyzja 2006/522/EWG — Indywidualne oddziaływanie — Zdrowie zwierząt — Środki ochronne w odniesieniu do grypy ptaków)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa T-268/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Olympiaki Aeroporia Ypiresies przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przewoźników lotniczych udzielona w związku ze stratami spowodowanymi zamachami z dnia 11 września 2001 r. — Decyzja uznająca program pomocowy za częściowo niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie wypłaconej pomocy — Artykuł 87 ust. 2 lit. b) WE — Komunikat Komisji z dnia 10 października 2001 r. w sprawie następstw zamachów z dnia 11 września — Związek przyczynowy między nadzwyczajnym zdarzeniem a szkodą — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa T-36/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Zipcar przeciwko OHIM — Canary Islands Car (ZIPCAR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZIPCAR — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CICAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa T-175/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Coca-Cola przeciwko OHIM — San Polo (MEZZOPANE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MEZZOPANE — Wcześniejsze słowne znaki towarowe MEZZO i MEZZOMIX — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa T-224/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Otto przeciwko OHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego l'Altra Moda — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Alba Moda — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 73 i art. 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa T-442/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SIC przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Republikę Portugalską na rzecz nadawcy publicznego RTP w celu sfinansowania powierzonej mu misji publicznej — Decyzja stwierdzająca, że pewne środki nie stanowią pomocy państwa, a inne środki są zgodne ze wspólnym rynkiem — Uznanie za pomoc państwa — Zgodność ze wspólnym rynkiem — Obowiązek sumiennego i bezstronnego zbadania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa T-93/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2008 r. — Mülhens przeciwko OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MINERAL SPA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Renoma — Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa T-410/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Hoechst przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek sorbatów — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Obliczanie wysokości grzywien — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające — Zasada non bis in idem — Współpraca w toku postępowania administracyjnego — Dostęp do akt — Czas trwania postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa T-420/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BoomerangTV — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe BOOMERANG i Boomerang — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak powszechnie znanego znaku towarowego w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej — Brak szkodliwości dla renomy — Nieprzedstawienie przed Wydziałem Sprzeciwów dowodów na istnienie pewnych wcześniejszych znaków towarowych lub tłumaczenia takich dowodów — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. c), art. 8 ust. 5 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zasada 16 ust. 2 i 3, zasada 17 ust. 2 i zasada 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Sprawa T-94/98: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Alferink i in. przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Opłata dodatkowa — Ilość referencyjna — Producent, który podjął zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu — Wymóg produkcji w pierwotnym gospodarstwie SLOM — Artykuł 3a rozporządzenia (EWG) nr 1546/88 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem (EWG) nr 1033/89 — Zarzucane niejednoznaczne brzmienie stosowanego przepisu — Zasada pewności prawa)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Przydział sędziów do izb

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Decyzja podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa C-256/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa C-269/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Przedłużenie terminu — Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-241/08: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-252/08: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5278 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Citibank Private Banking Germany) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-230/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 maja 2008 r. — Dansk Transport og Logistik przeciwko Skatteministeriet

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5205 — Duferco/Mitsui/Nippon Denko/SAJV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-213/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-217/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 22 maja 2008 r. — Rita Mariano przeciwko Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-218/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa C-211/08: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa C-212/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 21 maja 2008 r. — Société Zeturf Ltd przeciwko Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Interwenient: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa C-203/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 16 maja 2008 r. — The Sporting Exchange Ltd przeciwkko Minister van Justicie, Stichting de Nationale Sporttotalisator, Scientific Games Racing

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa C-204/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 19 maja 2008 r. — Peter Rehder przeciwko Air Baltic Corporation

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-198/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-199/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 15 maja 2008 r. — Dr. Erhard Eschig przeciwko UNIQA Sachversicherung AG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-194/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 9 maja 2008 r. — Dr Susanne Gassmayr przeciwko Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-196/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 14 maja 2008 r. — Acoset SpA przeciwko Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-192/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 8 maja 2008 r. — TeliaSonera Finland Oyj przeciwko Viestintävirasto, iMEZ Ab

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 194 z 31.7.2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Sprawa C-188/08: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. — Komisja przeciwko Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,38 % na dzień 1 sierpnia 2008 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawa C-182/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 30 kwietnia 2008 r. — Glaxo Wellcome GmbH & Co. przeciwko Finanzamt München II

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawa C-185/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Latchways plc i Eurosafe Solutions BV przeciwko Kedge Safety Systems BV i Consolidated Nederland BV

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-178/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Ahmed Adem i Hamrin Mosa Rashi przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-179/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Dler Jamal przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-177/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Khoshnaw Abdullah przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-175/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Aydin Salahadin Abdulla przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-176/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Kamil Hasan przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5105 — SEPI/CDTI/INTA/Abertis/Hispasat) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5142 — Bosch/Mahle/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Sprawa C-120/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 20 marca 2008 r. — Bayerischer Brauerbund e.V. przeciwko Bavaria N.V.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Sprawa C-170/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 23 kwietnia 2008 r. — H.J. Nijemeisland przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie wzbogacania uranu Urenco Capenhurst Ltd w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 183 z 19.7.2008.