Cienka kapitalizacja

Pytanie:

Proszę o interpretację, czy w sytuacji opisanej poniżej występuje zjawisko tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka B (sp. z o.o.) udziela spółce S (sp. z o.o.) oprocentowanych pożyczek. Wartość zadłużenia spółki S przekracza 3-krotność jej kapitału zakładowego. W spółce B i w spółce S udziałowcami są te same osoby fizyczne, a struktura udziałów jest taka sama w obu spółkach, tzn. jeden udziałowiec posiada 60%, a drugi 40%. Czy przywołany przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy jednocześnie (łącznie) występuje zadłużenie spółki otrzymującej pożyczkę wobec: 1. udziałowców posiadających co najmniej 25% udziałów i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów, 2. wobec spółki udzielającej pożyczki? Sugeruje takie rozwiązanie ze względu na konstrukcję przepisu, który posługuje się w omawianym fragmencie spójnikiem "oraz". Czy w sytuacji opisanej powyżej występuje zjawisko tzw. cienkiej kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Jak słusznie wskazuje się w literaturze (por. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2007), warunkiem zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 61 jest przekroczenie przez udzielone podatnikowi pożyczki i kredyty określonej górnej granicy wysokości zadłużenia podatnika łącznie wobec:

  1. udziałowców (akcjonariuszy) spółki udzielającej pożyczki (kredytu) podatnikowi, którzy posiadają co najmniej 25% udziałów tej spółki;
  2. innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale udziałowców (akcjonariuszy) wymienionych w poprzednim punkcie;
  3. spółki udzielającej pożyczki (kredytu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: