e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty postępowania spadkowego

Pytanie:

Z jakimi kosztami sądowymi, podatkowymi lub innymi należy się liczyć występując do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia i dział spadku w postaci prawa do wkładu mieszkaniowego (lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty postępowania spadkowego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych ustala jako wpis stały kwotę 20 zł., którą pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza, przyjęcie lub odrzucenie spadku. Natomiast w przypadku wniosku w sprawie o dział spadku wnosi się piątą część wpisu stosunkowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wpisów, cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi: 1) do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł; 2) od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%; 3) od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%; 4) powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Jeżeli przewiduje się wpis w postaci ułamkowej części, to wpis ten nie może wynosić mniej niż 15 zł. Podstawą obliczenia wpisu jest wartość spadku po odliczeniu długów spadkowych, a od wniosku o dział spadku połączony z postępowaniem o zniesienie współwłasności - wartość majątku będącego przedmiotem obu połączonych postępowań. Do w/w kosztów doliczyć należy jeszcze podatek od spadku, którego wysokość uzależniona jest od wartości spadku oraz od stopnia pokrewieństwa osób nabywających spadek w stosunku do spadkodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Koszty postępowania spadkowego

piotrek c

13.11.2009 13:53:59

Re: Koszty postępowania spadkowego

Lekko jest to nie aktualne :-( Może warto by to usunąć lub uaktualnić?????


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ