Obowiązek wydania świadectwa pracy

Pytanie:

W roku 1998 przez pół roku pracowałam w prywatnej firmie. Nie mam świadectwa pracy (nie pamiętam czy otrzymałam, czy zgubiłam). Zwróciłam się do tejże firmy o duplikat. Właściciel firmy nie chce mi wydać twierdząc, że nie rozliczyłam się z zaliczki i nie wyda go. Nie mogę uzyskać również zaświadczenia niezbędnego do kapitału początkowego. Po tylu latach nie mam potwierdzenia z rozliczenia się z zaliczki. Była to kwota ok. 300 zł. Państwowa Inspekcja pracy umywa ręce mówiąc, że to już nie ich sprawa. Do kogo się zwrócić o świadectwo i potwierdzenie do kapitału początkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problem polega na tym, iż możliwe są de facto dwie odpowiedzi. Zgodnie z artykułem 97 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Wynika z tego, iż jeżeli faktycznie pracodawca nie wydał Pani uprzednio świadectwa pracy, to mamy do czynienia z naruszeniem przepisów prawa pracy. Pani w takiej sytuacji mogłaby dochodzić dokonania tego obowiązku przez swojego byłego pracodawcę przed sądem pracy. Jeżeli jednak żąda Pani wydania ponownego świadectwa pracy, to proszę pamiętać, iż do tego przepisy nie obligują już pracodawcy. Jednak samo świadectwo pracy (czy też jego duplikat) to dokument, który nie jest niezbędny w przypadku obliczania kapitału początkowego. Wynika to z faktu, iż były pracodawca ma obowiązek bezpłatnie wystawić byłym pracownikom niezbędne zaświadczenia, potwierdzające okres pracy i wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń, nowiem to ustawa o emeryturach i rentach z FUS nakłada na płatników obowiązek współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń, wydawania jemu lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: