e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jakie przesłanki powinno spełniać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

8.12.2011

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający, postępowanie takie powinno zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczynane jest w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne i powinno zostać przeprowadzone w formie pisemnej, w języku polskim, a podstawowym trybem udzielenia takiego zamówienia jest przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Ogłoszenia zamieszczane są w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w zależności od wartości zamówienia. Ogłoszenia te mogą zostać zmienione, wtedy dochodzi do przedłużenia terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ