Poświadczenie dziedziczenia testamentowego

Pytanie:

Moja babcia, (91lat), wdowa od wielu lat, zmarła w lutym br. Został po niej notarialny testament w którym zapisała wszystko na swoją córkę, wdowę od 2006 roku. Widnieje tam jednak zapis, który nakłada na tę córkę obowiązek przeniesienia prawa własności na 3 osoby: mnie (dorosły syn tej córki) oraz dwójkę dorosłych osób będących dziećmi drugiej córki mojej babci. Druga córka a ich matka zmarła 5 lat temu. Strony akceptują testament. Mieszkanie jest spół. własnościowe, wycenione na ok. 82 tys., a pieniądze babci na koncie w dniu śmierci to około 10 tyś PLN. Innych wartości majątkowych nie miała. Dochodzi tu też kwestia pieniędzy, a dokładniej konta babci. Było to konto wspólne córki, czyli mojej mamy oraz babci. Przychodziła tam emerytura babci. Mama pobierała z tego konta pieniądze, przy czym w latach 2006 - 2008 przelała z konta wspólnego na swoje drugie konto dwie sumy przekraczające 10 tys. PLN. Jedna to dyspozycja babci a druga mojej mamy. Wszystkie pobrania szły na pokrycie potrzeb życiowych babci i mojej mamy. Moje pytanie dot. dwóch kwestii. Pierwsza, czy zapis testamentu może powodować jakieś komplikacje podczas jego otwierania i realizacji u notariusza i czy można załatwić to jedną wizytą ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 968 par. 1 Kodeksu cywilnego, k.c., zapisem jest rozrządzenie testamentowe zobowiązujące spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Zapis jest więc częścią testamentu, który podlega otwarciu i ogłoszeniu. Zakładamy, że zamierzacie Państwo podczas wizyty u notariusza dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego. Zgodnie z art. 95d Prawa o notariacie w razie złożenia testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło. Z otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół. Tym samym oprócz protokołu dziedziczenia, który następnie jest podstawą sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia sporządza się dodatkowy protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu. Okoliczność, że w testamencie ustanowiono również zapis nie ma znaczenia z punktu widzenia wszystkich powyższych czynności. Wydaje się, że cała procedura może być załatwiona w ciągu jednego dnia przy czym zasadniczym warunkiem jest stawienie się wszystkich potencjalnych spadkobierców.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 646 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c., osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana (pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej) złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.11.2016

  Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

  Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 8.12.2016

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)

 • 27.5.2017

  Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)