Powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego

Pytanie:

Czy na podstawie przepisów prawa karnego, możliwe jest powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego? Mój dłużnik w postępowaniu przed sadem powołał się na przedawnienie roszczenia i nie chce mi zapłacić umówionej kwoty.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby możliwe było pociągnięcie kogokolwiek do odpowiedzialności karnej, niezbędne jest przede wszystkim wskazanie konkretnej podstawy prawnej, kryminalizującej dane zachowanie, a także dowiedzenie, iż wypełnione zostały wszystkie znamiona danego typu czynu zabronionego. Nie znajdujemy w przepisach kodeksu karnego przestępstwa, które polegałoby na ogólnym naruszeniu interesu kontrahenta lub na naruszeniu zasady rzetelnego obrotu gospodarczego. Przewidziane w rozdziale XXXVI przepisy opisujące przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli nie znajdą zastosowania w opisanej sytuacji, żadne z nich nie przewiduje bowiem karalności działania polegającego na doprowadzeniu do upływu terminu przedawnienia wierzytelności, której jest się dłużnikiem, ani tym bardziej karalności podniesienia zarzutu przedawnienia w postępowaniu przed sądem.
Powoływanie się na okoliczność, że dłużnik naruszył interes kontrahenta bądź zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego byłoby ewentualnie możliwe w procesie cywilnym, jednakże wszczęcie takiego postępowania nie jest już dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY