e-prawnik.pl Porady prawne

rozgraniczenie nieruchomości

Pytanie:

Na czym polega administracyjne rozgraniczenie nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: rozgraniczenie nieruchomości

4.12.2011

Na wstępie należy zauważyć, że stan niepewności bądź sporu o granice jest sytuacją niepożądaną, a prawo tak cywilne i administracyjne przewidują środki mające temu zapobiegać.

Zacząć należy od zagadnień uregulowanych w prawie geodezyjnym i kartograficznym, gdzie rozgraniczenie nieruchomości jest uregulowane w rozdziale 6 art. 29-29, szczegóły postępowania reguluje rozporządzenie wykonawcze. Podstawową intencje ustawodawcy wyraża art. 29:

Art.29.1.Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

2.Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

3.Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Jest to pierwszy, „administracyjny” etap rozgraniczenia nieruchomości, poprzedzający ewentualny etap „sądowy”. Wniosek może złożyć każdy z sąsiadujących właścicieli. W przypadku współwłasności. Jest to przykład tzw. czynności zachowawczej, w związku z tym nie jest konieczne by występowali wszyscy współwłaściciele. Podobnie należy traktować np. roszczenie windykacyjne, o którym będzie mowa w dalszej części opinii. Czynności te określa art. 209 Kodeksu cywilnego:

Art.209.Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Geodeta rozpoczyna postępowanie od zebrania materiału dowodowego. W tym celu zgłasza prace we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z prośbą o udostępnienie odpowiednich dokumentów, analizuje informacje zawarte w dokumentach zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdujące się w księgach wieczystych, a także dokumentację uzyskaną od strony, tj. dołączoną do wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczającego. Geodeta ocenia cały materiał dowodowy, a następnie wzywa strony na rozprawę graniczną. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Posługując się np. mapami może Pani wykazać prawidłowy przebieg granicy.

Jeżeli w toku rozprawy wyniknie między stronami spór, a z dokumentów nie wynika przebieg granic, geodeta powinien namawiać strony do ugody, przedstawiając możliwości rozstrzygnięcia sporu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ