Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Pytanie:

"W grudniu 2001 stałem się posiadaczem mieszkania - podpisanie aktu notarialnego - i nie jest to moje pierwsze mieszkanie. Do września 2002 korzystałem jeszcze z ulgi budowlanej, wykańczając to mieszkanie. W związku z tym ulgę budowlana rozliczyłem „pitem” za rok 2002. Kiedy wg przepisów mogę sprzedać to mieszkanie, abym nie musiał zwracać podatku. Od kiedy liczy się 5 lat? Od dnia podpisania aktu notarialnego, od dnia "zakończenia ulgi" - dzień zameldowania się w owym mieszkaniu, od końca roku podatkowego, w którym podpisałem akt notarialny, czy od końca roku podatkowego, w którym zasiedliłem mieszkanie. Jeśli nie upłynął jeszcze okres 5 lat, czy mogę sprzedać to mieszkanie przeznaczając wszystkie uzyskane pieniądze na nowe mieszkanie, bez obawy konieczności zwrotu podatku?". Po zapoznaniu się z odpowiedzią mam świadomość, iż pytanie było nieprecyzyjne. Chodzi bowiem o to, że mieszkanie kupowałem ratami od developera, korzystając w kolejnych 3 latach z ulgi budowlanej. Notarialny akt własności nosi co prawda datę grudniową 2001 r., ale jeszcze w 2002 r. - wykorzystując ulgę budowlaną - kładłem podłogi i wyposażałem mieszkanie w białą armaturę. Kiedy w tej sytuacji, i jakie spełniając warunki, mogę sprzedać to mieszkanie, aby nie narazić się na zwrot tych części podatku, które odliczyłem w kolejnych PIT-ach z tytułu wykorzystywania ulgi budowlanej? Pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczę na kupno nowego - większego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do końca 2001 r. Ustawa o podatku od osób fizycznych dopuszczała możliwość korzystania (między innymi) z dwóch rodzajów ulgi. Była to: duża ulga budowlana oraz ulga remontowa.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. zlikwidowana została duża ulga budowlana. Nie oznaczało to jednak, iż po tej dacie nie można było korzystać z tej ulgi. Przepisy zmieniające Ustawę, ochraniając prawa nabyte, zezwalały na kontynuację tej ulgi osobom, które w latach 1997 - 2001 nabyły prawo do odliczenia wydatków poniesionych na wskazany cel, poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. Natomiast do 1 stycznia 2004 roku zachowana została ulga remontowa (w tym przypadku również warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe).

Fakt sprzedaży mieszkania nie wpływał na konieczność ponownego naliczania podatku (wyjątkiem były osoby budujące mieszkania „pod wynajem”)- czyli nie można tutaj mówić o narażaniu się na konieczność zwrotu podatku odliczonego w PIT-ach.

Odrębną kwestię stanowi opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania, który jak każdy przychód podlega opodatkowaniu, chyba że spełnione są przesłanki zwalniające do podatku. Taką przesłanką w przypadku sprzedaży mieszkania, którego właścicielem jest się krócej niż 5 lat – jest przesłanka wydatkowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe (art. 21 ust.1 pkt. 32 Ustawy o podatku od osób fizycznych, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Jeżeli zamierza Pan przeznaczyć uzyskane środki na cele mieszkalne, można sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia (od daty sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność) – czyli już teraz, a przychód taki nie będzie opodatkowany.

Należy jednak pamiętać, iż pieniądze te należy wydatkować na cele mieszkalne w ciągu dwóch lat od zbycia mieszkania licząc od końca upływu  roku kalendarzowego od sporządzenia aktu notarialnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: