Stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń

Pytanie:

Czym jest stalking, którego podstawę penalizacji pełni art. 107 Kodeksu wykroczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stalking to forma zachowania charakteryzująca się powtarzającymi się naruszeniami granic zarówno w sferze życia publicznego, jak i prywatnego jednej lub więcej osób. Ogólnie można zdefiniować stalking jako nękanie, prześladowanie, naprzykrzanie. Przepis ten ma na celu ochronę człowieka przed zachowaniami, które naruszają jego spokój osobisty, wywołują obawę czy poczucie zagrożenia. Zwracają one również uwagę na fakt, że in concreto, konieczne będzie udowodnienie, że sprawca nękania kierował się „złośliwością” w swoim zachowaniu (zob. A. Michalska-Warias, K. Nazar-Gutowska, Prawnokarne aspekty...). Może to powodować trudności w praktycznym zwalczaniu przypadków nękania, kwalifikowanych na podstawie komentowanego przepisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.5.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • 20.9.2018

  Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)

 • 6.11.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Na poziomie 500 zł określono stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Nowelizacja przewiduje także np. zaostrzenie kar za niedopilnowanie (...)

 • 19.6.2017

  Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem numerów ratunkowych!

  Celem projektu jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do numerów alarmowych, w szczególności 112, 997, 998 i 999, poprzez wprowadzenie wyraźnego (...)

 • 14.10.2017

  Jaka będzie kara za nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych?

  Nowelizacja Kodeks wykroczeń ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, (...)