Uzyskanie rozwodu pod nieobecność małżonka

Pytanie:

Czy jest możliwość uzyskania rozwodu pod nieobecność mojego męża?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obecność lub nieobecność pozwanego w sprawie o rozwód zasadniczo nie ma wpływu na orzeczenia rozwodu z winy męża. Co do zasady też rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Zasadę tą przełamują jednakże dwa przepisy. Zgodnie z art. 428 § 1 kpc w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. Drugi z przepisów (art. 432 kpc) stanowi, że w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Jest to obowiązkowe, więc sąd w trakcie postępowania dążył będzie do tego, by przesłuchać oboje małżonków. Nie oznacza to jednak, że ciągły brak stawiennictwa udaremni orzeczenie rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: