Prawo do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Pytanie:

Jestem właścicielem kilku mieszkań w kamienicy. W jednym z moich mieszkań zmarł główny najemca. Jego syn, pełnoletni, wystąpił z pozwem przeciwko mnie o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym głównym najemcy. Czy są podstawy prawne, abym mógł wnieść do sądu o odrzucenie pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych (obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo) oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Osoba uprawniona może żądać ustalenia na drodze procesu cywilnego, że wstąpiła w stosunek najmu. Ma bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy. Ważne, że żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu. Wynajmujący nie może takiego uprawnienia ograniczyć, bowiem dochodzi do wstąpienia w stosunek najmu z mocy prawa. Wynajmujący może oczywiście wnosić o odrzucenie pozwu. Wątpliwe jest natomiast uwzględnienie tego wniosku przez Sąd. Wynajmującemu pozostaje zawsze prawo do wypowiedzenia stosunku najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: