Wykup samochodu z leasingu

Pytanie:

Czy kwota wykupu samochodu (wykup na firmę, która była leasingobiorcą) można zaliczyć o razu w koszty, tak jak czynsz inicjalny i raty leasingu, czy jest to kwota zakupu środka trwałego, od którego trzeba naliczać amortyzację (wartość wykupu wyższa niż 3.500 zł, przewidywany czas użytkowania dłuższy niż 1 rok)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydatek poniesiony na wykupienie samochodu (ratę wykupu), który spełnia wymogi uznania go za środek trwały, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia (por: Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 9 lipca 2004 r. BI/005-0405/04).

Polecamy również następujące artykuły serwisu e-prawnik.pl:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: