Zakup mieszkania z lokatorami

Pytanie:

Na licytacji komorniczej zakupiłem mieszkanie z lokatorami. Lokatorzy nie chcą się dobrowolnie wyprowadzić, a ja chcę się wprowadzić jak najszybciej. Czy mam prawo podejmować działania utrudniające życie "dzikim" lokatorom, z którymi nie łączyła mnie nigdy żadna umowa? Np. zmiana zamków bez ostrzeżenia (ale podczas obecności lokatorów) i nie dostarczenie im nowych kluczy. Albo demontaż okien z zamówieniem montażu po wprowadzeniu się do pustego mieszkania, lub też wprowadzenie się i dokonanie przemeblowania polegające na zgromadzeniu wszystkich nie moich rzeczy w jednym pokoju tak, abym mógł użytkować pozostałą część swojego mieszkania? Czy takie zachowania naruszałoby prawo karne lub cywilne, np. wobec wspólnoty mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładam, iż mamy tu do czynienia z osobami, które nie mają skutecznego wobec nowego właściciela tytułu prawnego do zajmowania lokalu.
Takie osoby, pomimo tego, iż nie posiadają żadnego tytułu prawnego do zajmowania tego lokalu (jak najem, użytkowanie itp.), mogą jednak zostać uznane za posiadaczy takiego lokalu (gdyż władają nim faktycznie, co więcej- można powiedzieć, iż władają nim jak właściciele, gdyż odmawiają jego dobrowolnego opuszczenia, czym podkreślają samoistny charakter swego władztwa nad lokalem). Podmiotom takim może zatem przysługiwać ochrona posiadania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 344 w związku z art. 3431 kc, który pozwala na odpowiednie zastosowanie do władania lokalem przepisów o ochronie posiadania), która chroni posiadacza rzeczy (bez względu na to, czy ma on jakikolwiek tytuł prawny do władania tą rzeczą) przez samowolnym (wystarczy aby było ono samowolne, nie musi być bezprawne) naruszeniem jego posiadania.
Działania wskazane w pytaniu mogą zostać uznane za naruszające posiadanie, gdyż polegają one na wkroczeniu do lokalu zajmowanego przez te osoby i utrudnianiu, czy wręcz uniemożliwianiu im korzystania z tego lokalu. Stąd też osoby takie, w wypadku podjęcia wskazanych wyżej czynności, mogłyby wytoczyć tak zwane powództwo posesoryjne na podstawie art. 344 kc. Co więcej takie osoby mogłyby odwołać się do treści art. 343 § 2 kc i po naruszeniu posiadania (np.: wymianie zamków), przywrócić je własnym działanie (usunąć nowe zamki i wstawić własne).

Działaniem zgodnym z prawem byłoby w tej sytuacji wstrzymanie się z naruszaniem posiadania tych osób oraz wniesienie powództwa windykacyjnego na podstawie art. 222 § 1 kodeksu cywilnego. Po uzyskaniu korzystnego dla właściciela orzeczenia sądowego nakazującego osobom zajmującym lokal jego opuszczenie, może on skierować takie orzeczenie na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeśli te osoby nadal nie będą chciały dobrowolnie opuścić lokalu, zostaną eksmitowane przez komornika. Podkreślić należy, iż tylko komornik w ramach postępowania egzekucyjnego jest władny do pozbawienia posiadania lokalu przez „dzikich" lokatorów. Nie mogą uczynić tego inne osoby, nawet właściciel lokalu.

Co więcej, wskazane przez Pana działania mogą zostać uznane za przestępstwo naruszenia miru domowego (art. 193 kodeksu karnego). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: