Zarządca sądowy

Pytanie:

Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje i wystawia faktury VAT w imieniu ww. współwłaściciela. Wiadomo że zarządca sądowy działa tylko we własnym imieniu i to on powinien przyjmować oraz wystawiać faktury VAT tylko we własnym imieniu, składać deklaracje VAT oraz rozliczać VAT, ale tego nie robi. W mojej ocenie jest to przestępstwo, gdyż VAT z nieruchomości rozlicza ww. spółka a nie zarządca sądowy. Chcę zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządcę sądowego ? Gdzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa mam wysłać: - prokuratura, - NIK, - urząd kontroli skarbowej, - urząd skarbowy

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy  (Tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 186 ze zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że uchylanie się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, bądź też niezłożenie deklaracji, przez co podatek został narażony na uszczuplenie może stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W konsekwencji w naszej opinii w opisanym przez Pana przypadku o  możliwości popełnienia przestępstwa można zawiadomić właściwy dla zarządcy sądowego urząd skarbowy, który jest finansowym organem postępowania przygotowawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: